OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Konservoinnin tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Konservaattori (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Kirsi Perkiömäki

Erityispääsyvaatimukset

Konservoinnin amk-tutkinto ja 3 vuotta työkokemusta. Katso hakuohjeet hakusivustolta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman yleisen kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Se avaa myös pääsyn opettajauralle.

Keskeiset oppimistulokset

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kehittää työelämän edellyttämiä tietoja asianomaiselta alalta sekä syventää ja laajentaa tarvittavia teoreettisia tietoja alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten.
Opiskelijalle muodostuu syvällinen kuva alasta, sen asemasta työelämässä ja alan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut toimii alansa asiantuntija- ja johtamistehtävissä mm. museoissa, arkistoissa, säätiöissä tai työpaikkayrityksensä kehityksen käynnistäjänä.

Jatko-opinnot

Tohtorin tutkinnot mahdollisia vain yliopistoissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Monimuoto-opinnot. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, kesto kaksi vuotta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto