OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2021 (AMK-tutkinto)
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2021 (AMK-tutkinto)

MVV2021S

Kuvaus

Kaikille AMK-tutkinnon opiskelijoille avoin vapaasti valittavien opintojen tarjonta syyslukukaudella 2021. Mahdolliset esitietovaatimukset on kirjattu opintojakson tietoihin.
Toteutuksista vastaavat Metropolian eri yksiköt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

MVV2021S-1001 Liiketalous / Business School 70 op
MVV2021S-1002 Kauppa ja yrittäjyysmoduuli 15 op
LX00EK66 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
LX00EK68 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
LX00EK64 Tunnusluvut ja johtaminen 5 op
LX00BX63 Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 5 op
LC00ET53 Kilpailuympäristöanalyysi 5 op
LX00AD52 Päätöksenteko eri tilanteissa 5 op
LC00ET37 Suomalainen liiketoimintaympäristö 5 op
LC00EJ12 Data-analytiikka 5 op
LC00EJ13 Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa 5 op
LD00EH76 Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen 5 op
LX00EU78 Euroopan oikeus - sähköinen kaupankäynti, kuluttajanoikeudet ja sosiaalinen polkumyynti 5 op
LX00EU85 Monimuotoisuus työpaikalla ja työyhteisöön osallistuminen 5 op
LX00CZ05 Jakelu ja verkkokauppa 5 op
LX00BZ15 Teollisuus- ja palveluyritysten operaatioiden hallinta 5 op
TX00EL17 Logistiikan perusteet 5 op
SX00EU84 Myllypuro Turbiini - yrityshautomo Sprint 10 op