OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > YAMK Kuntotus ja tutkiminen sekä Terveys, vapaasti valittavat opinnot 2021
Valinnainen opintotarjonta

YAMK Kuntotus ja tutkiminen sekä Terveys, vapaasti valittavat opinnot 2021

YAMK_VV_21_TERV

Kuvaus

Nämä terveysalan vapaasti valittavat opinnot ovat tarjolla seuraaville tutkinto-ohjelmille: Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen, Health Business Management, Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen sekä Terveyden edistäminen. Opintojen suorittamiseksi opiskelijalla on oltava sosiaali- ja terveysalan taustaa.

Terveysalan YAMK-opiskelija voi valita opetussuunnitelmaansa kuuluvan määrän vapaasti valittavia opintoja tästä tarjonnasta tai Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-tutkintojen yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan myös hyväksilukea muuta tutkinto-ohjelman tunnustamaa opiskelijan hankkimaa osaamista. Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan.

Vastuuyksikkö: Kuntoutus ja tutkiminen osaamisalue ja Terveys osaamisalue
Ylläpitäjät: Petra Heino ja Outi Sorri

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

S000DJ81 Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5 op
S000EG52 Ensihoidon ja päivystyksen ajankohtaiset teemat 5 op
S000DJ91 Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen 5 op
S000DJ94 Johtaminen ja vuorovaikutus 5 op
S000DK96 Kansainväliset ensihoitojärjestelmät 5 op
S000DJ93 Liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
SX00DT25 Monialainen SOTE-johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op
S000DL11 Palvelujen suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi 5 op
SX00EW10 Prehospital emergency care in austere conditions 5 op
S000CP32 Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
S000DJ90 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5 op
S000DK68 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen, laatu ja potilas-asiakasturvallisuus 5 op
S000DJ89 Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5 op
S000CX79 Talouden johtaminen 5 op
S000DK67 Talouden johtaminen, kilpailutus ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveysalalla 5 op
X000DR49 Tekoälysovellusten käytännöllinen hyödyntäminen 5 op
S000DQ69 Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 5 op
S000DJ88 Terveysteknologian projekti 5 op
S000DJ87 Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000DQ68 Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat 5 op
S000DQ70 Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 5 op
S000DJ92 Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op