OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti

YVOK_TERVEDIST_2018

Kuvaus

Kolme opintojaksoa (3 x 5 ects) tarjoavat tietoa, ymmärrystä ja taitoja ihmisten ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen monialaisena yhteistyönä. Kaikki kehitetyt opintokokonaisuudet edistävät tulevaisuudessa eri aloilla vaadittavaa alan ammatillista osaamista.

Opinnoissa avataan mm. seuraavia kysymyksiä:
- Mitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan yhteiskunnassa ja millaisia lähestymistapoja ja keinoja eri sektoreilla on kehitetty?
- Miten soveltaa ja tuoda ajankohtaista media- ja viestintätietoa ja metodeja terveyden edistämisen käytäntöihin?
- Mitä on monialainen vaikuttaminen ?

Sisältö (Teemalliset kysymykset):
- Miten teoriat ja mallit ohjaavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia?
- Voiko median avulla vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen?
- Mitä mediataitoja tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä?
- Mitä ovat uudet tavat ja välineet terveysviestinnässä?
- Miten toimitaan monialaisissa verkostoissa?

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tutustuvat
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
- alan lähestymistapoihin, strategioihin ja ohjelmiin
- ajankohtaisiin median ja viestinnän menetelmiin sekä niiden soveltamiseen käytännössä
- mahdollisuuksiin soveltaa monialaisia tietoja ja taitoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa, organisaatioissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Maarit Vallinkoski

Opintojaksoja voi opiskella yksittäisinä opintojaksoina.

XX00DP92 Media ja viestintä terveyden edistämisessä 5 op
XX00DP93 Monialainen verkostotyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 5 op
XX00DP94 Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa 5 op