OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä yhteiskunta
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä yhteiskunta

YVOK_PUHTEKNOL1_2020

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
· tunnistaa kestävän kehityksen näkökulmat ja osa-alueet sekä omassa elämässään että ammattialallaan sekä osaa edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan
· tunnistaa ja osaa analysoida monimutkaisia paikallisia ja globaaleita ilmiöitä ja niiden riippuvuuksia talouden, luonnon ja yhteiskunnan kannalta
· tunnistaa kestävän kehityksen ja sen osa-alueiden merkityksen suhteessa yhteiskunnan rakenteeseen ja toimintoihin
· pystyy keräämään ja analysoimaan tietoa ja muodostamaan perustellun käsityksen asioiden tilasta, taustoista ja tulevaisuudesta
· pystyy ryhmässä toimien osallistumaan kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Jenni Merjankari

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

XX00DP86 Kestävää maailmaa rakentamassa 5 op
XX00DP87 Kohti kestävää yhteiskuntaa 5 op
XX00DW15 Solutions.now 5 op