OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Muotoilu
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Muotoilu

VOK_TEKNOLOGIA1_2014

Kuvaus

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu muotoilusta ja tuotesuunnittelusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Opintokokonaisuus pitää sisällään kolme 5 opintopisteen kurssia:
Teollisen muotoilun perusteet
Muotoilu- ja tuotekehitys
Tietokoneavusteinen suunnittelu

Yhteyshenkilö: Laura Mähönen

KQ00BT59 CAD/ 3D I 5 op
KQ00BT52 Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5 op
KQ00BT51 Teollinen muotoilu 5 op