Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Digitaalinen muotoilu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Digitaalinen muotoilu

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti 5
     
             
                           
Ammatillinen ruotsi 5
       
               
                       
Yrittäjyys 5  
       
                 
                   
Opinnäytevalmiudet 5    
           
                       
       
15550105500500552.52.52.52.500002.52.50000
Digitaalisen muotoilun perusopinnot
                                                       
Digitalisaation historia 5  
         
                   
               
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa 5
       
               
                       
550005050000002.52.5002.52.500000000
Digitaalisen muotoilun ammatilliset perusteet
                                                       
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 5
     
             
                           
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet 5
     
             
                           
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10
     
             
                           
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5  
       
                 
                   
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 5
       
               
                       
Palvelinohjelmointi 5
       
               
                       
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti 10
       
               
                       
Palvelumuotoilu 5  
       
                 
                   
Kokeellinen suunnittelu 10  
       
                 
                   
Selainohjelmointi 5  
       
                 
                   
Tutkimuslähtöinen suunnittelu 10  
         
                   
               
Muotoilun etiikka 5  
         
                   
               
Liiketoiminta ja suunnittelutyö 5  
         
                   
               
Muotoiluajattelu 5  
         
                   
               
4050002020252500001010101012.512.512.512.500000000
Digitaalisen muotoilun syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia 10                                                        
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt 10                                                        
Syventävä palvelumuotoilu 10                                                        
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu 10                                                        
Syventävä suunnitteluosaaminen 10                                                        
000000000000000000001515000000
Digitaalisen muotoilun soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
Syventävä projekti 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10      
             
                           
0001000000001000000000005500105
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60602055303030300203025151515151515151515151515151517.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaalinen muotoilu

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.