OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Viestinnän tutkinto-ohjelma > Viestintä

Viestintä

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
       
                 
                   
Opinnäytevalmiudet 5      
           
                         
   
Media-alan yrittäjyys 5      
           
                         
   
1050105550001002.52.52.52.52.52.50000005500
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Taidehistoria 5
       
               
                       
Valokuvauksen perusteet 5
       
               
                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
             
                           
Portfolio 5
       
               
                       
Viestinnän perusteet 5
     
             
                           
250001015000000557.57.5000000000000
Graafisen suunnittelun ja digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet
                                                       
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet 15
     
             
                           
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen 10  
       
                 
                   
Liikegrafiikka 5  
       
                 
                   
15150015015000007.57.5007.57.50000000000
Visuaalinen viestintä
                                                       
Kuva ja kuvitus 5  
       
                 
                   
Visuaalisen viestinnän projekti 10  
         
                   
               
Julkaisun ulkoasun suunnittelu 10
       
               
                       
Digitaaliset käyttöliittymät 5    
         
                     
           
101550010510500000552.52.5552.52.5000000
Markkinointiviestintä ja markkinoinnin visuaalinen suunnittelu
                                                       
Visuaalinen markkinointiviestintä 10  
         
                   
               
Yritysilmeen suunnittelu 10  
         
                   
               
Markkinointi 5    
         
                     
           
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu 15    
         
                     
           
Palvelumuotoilu 5    
         
                     
           
0202500002025000000000101012.512.5000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
             
                           
000100000000100000000000000055
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 20 op)
     
           
                         
   
Visuaalisen viestinnän graafisen suunnittelun soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
     
           
                         
   
Käsivarapiirustus 5      
           
                         
   
Konseptitaide 5      
           
                         
   
Visuaalisen viestinnän teoria 5      
           
                         
   
Soveltava ammatillinen projekti 5      
           
                         
   
Informaation visualisointi 5      
           
                         
   
Kirjainmuotoilu 5      
           
                         
   
Pakkausmuotoilu 5      
           
                         
   
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu 5      
           
                         
   
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät 5      
           
                         
   
Mainostekstien suunnittelu 5      
           
                         
   
00090000000900000000000000454500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
 
   
       
       
               
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
0530500500300500002.52.500001515002.52.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060601303030303030301003015151515151515151515151550501515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.