OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Viestinnän tutkinto-ohjelma > Viestintä, Digitaalinen viestintä

Viestintä, Digitaalinen viestintä

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
     
             
                           
Media-alan ruotsi 5
       
               
                       
Opinnäytevalmiudet 5      
           
                         
   
Media-alan yrittäjyys 5  
       
                 
                   
15505105500050552.52.52.52.50000002.52.500
Digitaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia 5
       
               
                       
Media ja yhteiskunta 5  
         
                   
               
550005050000002.52.5002.52.500000000
Digitaalisen viestinnän ammatilliset perusteet
                                                       
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 10
     
             
                           
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10
     
             
                           
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5  
       
                 
                   
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 10
       
               
                       
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti 10
       
               
                       
Kehittäjälähtöinen suunnittelu 10  
       
                 
                   
Kehittäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10  
       
                 
                   
Tutkiva kehitystyö 15  
         
                   
               
Liiketoiminta ja suunnittelutyö 5  
         
                   
               
Design-ajattelu 5  
         
                   
               
4050002020252500001010101012.512.512.512.500000000
Digitaalisen viestinnän syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Vuorovaikutteiset verkkoteknologiat 10    
         
                     
           
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt 10    
         
                     
           
Palvelumuotoilu 10    
         
                     
           
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu 10    
         
                     
           
Syventävä suunnitteluosaaminen 10    
         
                     
           
00500000050000000000002525000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
             
                           
000100000000100000000000000055
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Digitaalisen viestinnän soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Ammatillinen työpaja 5      
           
                         
   
Digitaalisen viestinnän sivuaine 15      
           
                         
   
00020000000200000000000000101000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60608050303030305030252515151515151515152525151512.512.512.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän ammattilaisena hallitset interaktiivisten verkkopalveluiden suunnittelun ja tuotannon monipuolisesti. Ymmärrät designajattelun periaatteet ja tunnet palvelusuunnitteluprosessin.

Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat sinun alaasi.

Medianomin (AMK) tutkinto koostuu viestinnän yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Viestinnän koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa opiskelijat perehtyvät monipuolisesti verkkojulkaisemisen eri osa-alueisiin, kuten konseptikehitykseen, käyttöliittymäratkaisuihin, sisällöntuotantoon ja toteutusteknologioihin. Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin digitaalisen viestinnän osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Valmistumisen jälkeen voit työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Hallitset digitaalisen mediatuotannon työprosessit ja tuotannolliset taidot.

Viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.

Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.