Siirry suoraan sisältöön

Muotoilu: Tekstiilisuunnittelu

Tunnus: KXE22S1

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR Designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.

Kuvaus

Opintopolun opinnoissa syvennät osaamistasi tekstiilisuunnittelun ammatillisen osaamisen, projektiopintojen, työharjoittelujen ja opinnäytetyön myötä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026
KXE22S1-1005
Perusopinnot

(Valitaan kaikki )

15
KX00EE97 Työelämäviestintä 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KX00EE99 Ammatillinen englanti 5
KXE22S1-1006
Visuaaliset opinnot

(Valitaan kaikki )

20
KQ00BO36 Värihavainto ja sommittelu 5
KQ00BO35 Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
KQ00BO34 Piirustus ja maalaus 5
KX00EG57 Valokuvaus 5
KXE22S1-1011
Työharjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
KX00EF46 Työharjoittelu 1 15
KX00EF47 Työharjoittelu 2 15
KXE22S1-1012
Vapaavalintaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KXE22S1-1033
Tekstiilisuunnittelun ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki )

90
KX00EF64 Tekstiilisuunnittelu 5
KX00EF65 Tekstiilimateriaalit 5
KX00EF66 Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet 15
KX00EF67 Esitystekniikat 5
KX00EF68 Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I) 15
KX00EF69 Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II) 5
KX00EF73 Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10
KX00EF74 Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10
KX00EF75 Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu 10
KX00EF76 Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III) 5
KX00EF77 Ammatillinen profiloituminen (CAD IV) 5
KXE22S1-1034
Tekstiilisuunnittelu, projektiopinnot

(Valitaan kaikki )

30
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
KX00EF95 Kansainvälinen projekti 10
KX00EF96 Julkitilatekstiilit 5
KX00EF97 Ammatillinen identiteetti 5
KXE22S1-1039
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
KX00EF48 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15
KXE22S1-1040
Muotoilun yhteiset ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki )

25
KX00EF04 Kestävä suunnittelu 5
KX00EF06 Tulevaisuuden ennakointi 5
KX00EF08 Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi 5
KQ00BO38 Taiteen ja muotoilun historia 5
KQ00BO88 Tutkimukselliset opinnot 5
Yhteensä 240 65 65 55 40 30 35 30 35 25 30 25 15 15 15 17.5 17.5 15 15 17.5 17.5 12.5 12.5 15 15 12.5 12.5 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammatillinen englanti
Ammatillinen englanti
Suomi toisena kielenä

Ei liitettyjä opintojaksoja

Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen ruotsi
Luokittelemattomat
Opiskelu- ja viestintätaidot
Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
Taidehistoria
2D-grafiikkaohjelmistot
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
3D-ohjelmistot; CAD
Teollisen muotoilun orientaatio
Työelämäviestintä
Värihavainto ja sommittelu
Elävän mallin piirustus ja maalaus
Piirustus ja maalaus
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
Plastinen sommittelu
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Trendit ja brändistrategiat
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Taidehistoria
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Portfolio
Visuaalisen viestinnän teoria
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Animaatio
Elokuvakerronnan perusteet
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
3D-grafiikka
3D-animaatio
Liikegrafiikka ja efektit
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Visuaalisen suunnittelun projekti
Digitaaliset käyttöliittymät
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Markkinointi
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen media
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Digitaalinen kuvanveisto
Taidehistoria
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
Esituotanto 2
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Käsivarapiirustus
Konseptitaide
Muotoiluajattelu
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Kirjainmuotoilu
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Hahmosuunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
Edistyneet videotekniikat
XR-julkaisu
Pelimoottorit
Mainonta
3D-hahmot 2
Showreel
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Digitalisaation historia
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Visuaalisen suunnittelun perusteet
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Liiketoiminta ja suunnittelutyö
Muotoiluajattelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Syventävä projekti II
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Tekstiilimateriaalit
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Esitystekniikat
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Muotoiluviestintä
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Taiteen ja muotoilun historia
Tutkimukselliset opinnot

Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus

Metropolian johtoryhmä hyväksynyt 10.6.2019. Esityksen valmisteli työryhmä: Tapani Martti, Marjatta Kelo, Jenni Koponen, Taru Ruotsalainen, Elina Värtö, Tiina Kokko. Lähteinä on käytetty mm. ARENEn suositus tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa (2010), Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteot 1 & 2 (2017-2018) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2018.

Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja arvioimaan oman toimintansa vaikutuksia
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita - huomioi eriarvoistumisen vaikutukset omassa työssään
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita huomioiden toimintansa globaalin vastuun
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
Taidehistoria
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
Teollisen muotoilun orientaatio
Ammatillinen profiloituminen
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Taidehistoria
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Elokuvakerronnan perusteet
Yritysilmeen suunnittelu
Markkinointi
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Valokuvaus
Taidehistoria
Konseptitaide
Muotoiluajattelu
Informaation visualisointi
Pakkausmuotoilu
Mainostekstien suunnittelu
Mainonta
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelumuotoilu
Muotoilun etiikka
Muotoiluajattelu
Monialainen innovaatioprojekti
Tekstiilisuunnittelu
Tekstiilimateriaalit
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Muotoiluviestintä
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Tutkimukselliset opinnot
Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ajankohtaisia ilmiöitä ja menetelmiä ihmiskeskeisten ratkaisujen löytämiseksi
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Visuaalisen suunnittelun projekti
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Markkinointi
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Digitaalinen kuvanveisto
Esituotanto 2
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Hahmosuunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
Edistyneet videotekniikat
XR-julkaisu
Pelimoottorit
Mainonta
Showreel
Soveltava monialainen projekti
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Syventävä projekti II
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Monikulttuurisuusosaaminen

- osaa työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä ja asiakasympäristössä
- osaa ottaa työssään huomioon alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon

Ammatillinen englanti
Ammatillinen ruotsi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
Työelämäviestintä
Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen englanti
Ammatillinen profiloituminen
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Taidehistoria
Taidehistoria
Syventävä projekti
Syventävä projekti II
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Monialainen innovaatioprojekti
Tulevaisuuden ennakointi
Taiteen ja muotoilun historia
Oppimisen taidot

- jatkuvan oppimisen osaaminen: osaa sanoittaa, arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu- ja viestintätaidot
Ammatillinen englanti
Ammatillinen ruotsi
Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
Taidehistoria
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
3D-ohjelmistot; CAD
Teollisen muotoilun orientaatio
Työelämäviestintä
Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen englanti
Värihavainto ja sommittelu
Elävän mallin piirustus ja maalaus
Piirustus ja maalaus
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
Plastinen sommittelu
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Valokuvaus
Portfolio
Visuaalisen viestinnän teoria
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Elokuvakerronnan perusteet
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Taidehistoria
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Käsivarapiirustus
Konseptitaide
Muotoiluajattelu
Soveltava ammatillinen projekti
Kirjainmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Pelimoottorit
2D-animaatio
Digitalisaation historia
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Esitystekniikat
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Taiteen ja muotoilun historia
Tutkimukselliset opinnot
Teknologiaosaaminen

- osaa hyödyntää teknologiaa ja digitalisaation suomia mahdollisuuksia oman alansa tehtävissä
- tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksen omaan alaansa ja sen työtehtäviin
- kykenee osallistumaan alallaan käytettävän teknologian kehittämiseen

2D-grafiikkaohjelmistot
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
3D-ohjelmistot; CAD
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Valokuvaus
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Animaatio
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
3D-grafiikka
3D-animaatio
Liikegrafiikka ja efektit
Graafinen suunnittelu
Digitaalinen kuvanveisto
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Pakkausmuotoilu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
3D-hahmot 2
Showreel
2D-animaatio
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Visuaalisen suunnittelun perusteet
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Tekstiilisuunnittelu
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Esitystekniikat
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia monialaisen työyhteisön jäsenenä huomioiden erilaisuuden ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- kykenee toimimaan yrittäjänä
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- kykenee sopeuttamaan toimintaansa pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi

Opinnäytevalmiudet
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Työelämäviestintä
Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen englanti
Valokuvaus ja portfolio
Ammatillinen profiloituminen
Trendit ja brändistrategiat
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Visuaalisen suunnittelun projekti
Digitaaliset käyttöliittymät
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen media
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Esituotanto 1
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Pakkausmuotoilu
Mainonta
Soveltava monialainen projekti
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Liiketoiminta ja suunnittelutyö
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Syventävä projekti II
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Luokittelemattomat

RAKENNE AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
2D-grafiikkaohjelmistot
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
3D-ohjelmistot; CAD
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
Plastinen sommittelu
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Trendit ja brändistrategiat
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Animaatio
Elokuvakerronnan perusteet
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
3D-grafiikka
3D-animaatio
Liikegrafiikka ja efektit
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Visuaalisen suunnittelun projekti
Digitaaliset käyttöliittymät
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Markkinointi
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen media
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Digitaalinen kuvanveisto
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
Esituotanto 2
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Käsivarapiirustus
Konseptitaide
Muotoiluajattelu
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Kirjainmuotoilu
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Hahmosuunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
Edistyneet videotekniikat
XR-julkaisu
Pelimoottorit
Mainonta
3D-hahmot 2
Showreel
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Visuaalisen suunnittelun perusteet
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Liiketoiminta ja suunnittelutyö
Muotoiluajattelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Syventävä projekti II
Monialainen innovaatioprojekti
Erikoistumisprojekti
Tekstiilisuunnittelu
Tekstiilimateriaalit
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Esitystekniikat
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Muotoiluviestintä
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Perusopinnot
Opiskelu- ja viestintätaidot
Ammatillinen englanti
Ammatillinen ruotsi
Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
Taidehistoria
Teollisen muotoilun orientaatio
Työelämäviestintä
Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen englanti
Värihavainto ja sommittelu
Elävän mallin piirustus ja maalaus
Piirustus ja maalaus
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Taidehistoria
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Portfolio
Visuaalisen viestinnän teoria
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Taidehistoria
Digitalisaation historia
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Taiteen ja muotoilun historia
Tutkimukselliset opinnot
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Muotoilu (AMK)::kompetenssit (2020)

Merja Kosonen / lk 30.1.2020

Kestävän suunnittelun osaaminen
Graafinen suunnittelu
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Värihavainto ja sommittelu
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
3D-projekti, still-kuva
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
3D-projekti, animaatioelokuva
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Muotoiluajattelu
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainonta
Soveltava monialainen projekti
Digitalisaation historia
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Liiketoiminta ja suunnittelutyö
Muotoiluajattelu
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Tekstiilimateriaalit
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Käyttäjälähtöinen suunnitteluosaaminen
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Ohjelmoinnin syventävät opinnot
Teollisen muotoilun orientaatio
Värihavainto ja sommittelu
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Trendit ja brändistrategiat
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Visuaalisen suunnittelun projekti
Visuaalinen markkinointiviestintä
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 2
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Muotoiluajattelu
Informaation visualisointi
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
3D-hahmot 2
Showreel
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Digitalisaation historia
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Liiketoiminta ja suunnittelutyö
Muotoiluajattelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Muotoiluprosessiosaaminen
Opiskelu- ja viestintätaidot
Ammatillinen englanti
Ammatillinen ruotsi
Yrittäjyys
Opinnäytevalmiudet
Taidehistoria
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
Teollisen muotoilun orientaatio
Työelämäviestintä
Ammatillinen ruotsi
Ammatillinen englanti
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
Plastinen sommittelu
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Trendit ja brändistrategiat
Strateginen suunnittelu ja muotoilujohtaminen
Palvelumuotoilu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Taidehistoria
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Portfolio
Visuaalisen viestinnän teoria
Liikegrafiikka
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
Liikegrafiikka ja efektit
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Digitaaliset käyttöliittymät
Markkinointi
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Digitaalinen kuvanveisto
Taidehistoria
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
Esituotanto 2
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Muotoiluajattelu
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
3D-hahmot 2
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Digitaalinen muotoilu osana yhteiskuntaa
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Visuaalisen suunnittelun perusteet
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Tutkimuslähtöinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Muotoiluajattelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Esitystekniikat
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Muotoiluviestintä
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Tulevaisuuden ennakointi
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Taiteen ja muotoilun historia
Tutkimukselliset opinnot
Tuotanto-ja teknologiaosaaminen
2D-grafiikkaohjelmistot
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
Ohjelmointi
Työelämäviestintä
Värihavainto ja sommittelu
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Materiaali- ja valmistusteknologia
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia
Käyttöliittymäsuunnittelu
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Animaatio
Elokuvakerronnan perusteet
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
3D-grafiikka
3D-animaatio
Liikegrafiikka ja efektit
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Visuaalisen suunnittelun projekti
Digitaaliset käyttöliittymät
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Interaktiivinen media
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Digitaalinen kuvanveisto
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
Esituotanto 2
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
Edistyneet videotekniikat
XR-julkaisu
Pelimoottorit
3D-hahmot 2
Showreel
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Palvelinohjelmointi
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Selainohjelmointi
Muotoiluajattelu
Vuorovaikutteiset verkkoteknologia
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilimateriaalit
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Kestävä suunnittelu
Muotoilualan yritystoiminta ja markkinointi
Visuaalinen osaaminen
2D-grafiikkaohjelmistot
3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio
Digitaaliset materiaalit
Digitaalinen muotoilu
Graafinen suunnittelu
Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi
XR-teknologiat ja -ekosysteemit
Kolmiulotteinen kuvantaminen
XR-käyttöliittymät
Immersiivinen viestintä
XR-tuotteen suunnittelu
XR-palveluiden muotoilu
3D-ohjelmistot; CAD
Teollisen muotoilun orientaatio
Värihavainto ja sommittelu
Elävän mallin piirustus ja maalaus
Piirustus ja maalaus
Valokuvaus ja portfolio
Valokuvaus
Teollinen muotoilu
Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ammatillinen profiloituminen
Esitystekniikka
Plastinen sommittelu
2D CAD
3D CAD 1
3D CAD 2
Tuotemuotoiluprojekti 1
Tuotemuotoiluprojekti 2
Monialainen innovaatioprojekti
Työelämäprojekti
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen
Liikegrafiikka
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu
Julkaisun suunnittelu
Digitaalinen kuvitus
Animaatio
Elokuvakerronnan perusteet
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat
3D-grafiikka
3D-animaatio
Liikegrafiikka ja efektit
Julkaisun ulkoasun suunnittelu
Kuva ja kuvitus
Visuaalisen suunnittelun projekti
Digitaaliset käyttöliittymät
Visuaalinen markkinointiviestintä
Yritysilmeen suunnittelu
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu
Palvelumuotoilu
Interaktiivinen media
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti
Graafinen suunnittelu
Valokuvaus
Piirustus, maalaus ja sommittelu
Digitaalinen kuvanveisto
3D-projekti, still-kuva
3D-hahmot 1
3D-projekti, liikkuva kuva
Esituotanto 1
Esituotanto 2
3D-projekti, animaatioelokuva
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely
Animaatiotuotanto
3D-projekti, peli
Käsivarapiirustus
Konseptitaide
Muotoiluajattelu
Soveltava ammatillinen projekti
Informaation visualisointi
Kirjainmuotoilu
Pakkausmuotoilu
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät
Mainostekstien suunnittelu
Hahmosuunnittelu
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka
Edistyneet videotekniikat
XR-julkaisu
Mainonta
3D-hahmot 2
Showreel
Soveltava monialainen projekti
2D-animaatio
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti
Visuaalisen suunnittelun perusteet
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti
Palvelumuotoilu
Kokeellinen suunnittelu
Muotoilun etiikka
Muotoiluajattelu
Syventävä palvelumuotoilu
Syventävä käyttöliittymäsuunnittelu
Syventävä suunnitteluosaaminen
Syventävä projekti
Monialainen innovaatioprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Erikoistumisprojekti
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Tekstiilisuunnittelu
Kudotut ja neulotut tekstiilirakenteet
Esitystekniikat
Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I)
Konseptointi ja tuotteistaminen (CAD II)
Kudotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Painetut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Neulotut tekstiilit ja tuotannonsuunnittelu
Graafinen suunnittelu ja portfolio (CAD III)
Ammatillinen profiloituminen (CAD IV)
Monialainen innovaatioprojekti
Kansainvälinen projekti
Julkitilatekstiilit
Ammatillinen identiteetti
Tilasuunnittelu 1: Asuminen
Tilasuunnittelu 2: Julkitilat
Kalustesuunnittelu 1: Irtokalusteet
Kalustesuunnittelu 2: Kiintokalusteet
Valaistussuunnittelu 1: Valaistuskonsepti
Materiaalit
Rakennusoppi 1: Puu-, betoni- ja teräsrakenteet sekä märkätilat, tulisijat ja sauna
Sisustusarkkitehtuurin historia
Muotoiluviestintä
Digitaaliset työkalut
2D- ja 3D-ohjelmat
Tietomallinnus
Monialainen innovaatioprojekti
Tilasuunnittelu 3: Näyttely- ja tapahtumatilat
Rakennusoppi 2: Korjausrakentaminen
Valaistussuunnittelu 2: Valo tilassa
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Syventävä projekti II

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KXE22S1-1001
Yhteiset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

30
KM00ES67 Opiskelu- ja viestintätaidot 5
KX00EE99 Ammatillinen englanti 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KM00ER81 Yrittäjyys 5
KM00BK91 Opinnäytevalmiudet 5
KM00BL00 Taidehistoria 5
KXE22S1-1002
XR Design, perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
KX00ED21 2D-grafiikkaohjelmistot 5
KX00ED23 3D-ohjelmistot; polygonimallinnus ja animaatio 15
KX00ED24 Digitaaliset materiaalit 5
KX00ED26 Digitaalinen muotoilu 5
KX00ED86 Graafinen suunnittelu 5
KX00ED28 Pelimoottorit ja reaaliaikainen renderointi 15
KXE22S1-1003
XR Design, ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

35
KX00ED30 Ohjelmointi 5
KX00ED31 XR-teknologiat ja -ekosysteemit 15
KX00ED35 Kolmiulotteinen kuvantaminen 5
KX00ED36 XR-käyttöliittymät 5
KX00ED37 Immersiivinen viestintä 5
KXE22S1-1004
XR Design, syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

40
KX00ED38 XR-tuotteen suunnittelu 15
KX00ED39 XR-palveluiden muotoilu 15
KX00ED40 Ohjelmoinnin syventävät opinnot 5
KX00ED41 3D-ohjelmistot; CAD 5
KXE22S1-1005
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

20
KX00EE96 Teollisen muotoilun orientaatio 5
KX00EE97 Työelämäviestintä 5
KX00EE98 Ammatillinen ruotsi 5
KX00EE99 Ammatillinen englanti 5
KXE22S1-1006
Visuaaliset opinnot

(Valitaan kaikki)

25
KQ00BO36 Värihavainto ja sommittelu 5
KQ00BO35 Elävän mallin piirustus ja maalaus 5
KQ00BO34 Piirustus ja maalaus 5
KQ00BO37 Valokuvaus ja portfolio 5
KX00EG57 Valokuvaus 5
KXE22S1-1007
Teollinen muotoilu, ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

35
KQ00BT51 Teollinen muotoilu 5
KQ00BT52 Muotoilu- ja tuotekehitysprosessi 5
KQ00BT53 Materiaali- ja valmistusteknologia 10
KX00EF38 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja ergonomia 5
KX00EF39 Käyttöliittymäsuunnittelu 5
KQ00BW45 Ammatillinen profiloituminen