OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Aikuiskoulutus > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma > Vaatetusala

Vaatetusala

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tulevaisuuden ennakointi ja suunnitteluosaaminen
                                                       
Vaatetusalan toimintaympäristöt ja prosessit 5
     
             
                             
Ihmisen vartalo ja vaatteet 5
     
             
                             
Vaatetussuunnittelu 5
     
               
                           
Mallistosuunnittelu 10  
       
                 
                   
151000150100000010500550000000000
Tekninen suunnittelu ja tuoteosaaminen
                                                       
Kuitumateriaalit ja kangasrakenteet 5
     
               
                           
Suunnittelutietotekniikka 5
       
               
                         
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät ja kaupalliset materiaalit 5  
       
                 
                     
Ohjeistus 5  
         
                   
                 
Neulosvaatteen muodon- ja laadunhallinta 5    
         
                     
             
Vaatetusfysiologia ja materiaalien testaus 5  
       
                   
                   
1015505510550000550555050000000
Muodon- ja laadunhallinnan osaaminen
                                                       
Kaavatietotekniikan ja sarjonnan perusteet 5
       
                 
                       
Vaatetustekniikka 5
     
             
                             
Muodon hallinta 5
       
               
                         
Kaavoituksen perusteet 5
     
               
                           
Kevyen vaatetuksen kaavoitus 5
       
               
                         
Vuorillisen vaatteen kaavoitus 5  
       
                 
                     
Malliston kaavoitus 5  
         
                   
                 
Kaavatietotekniikka 5  
       
                   
                   
2515001015105000055105555000000000
Business- ja verkosto-osaaminen
                                                       
Liiketoimintasuunnitelma ja kustannuslaskenta 5
       
                 
                       
Markkinointi ja brändäys 5  
         
                     
               
Projektien organisointi ja laadunhallinta 5    
         
                     
             
Toimitusketjun hallinta 5    
         
                       
           
551000505100000005000555000000
Ratkaisu- ja kehittämisosaaminen
                                                       
Muodin ja vaatetusalan historia, psykologia ja sosiologia 5
       
                 
                       
Ammatillinen ruotsi ja englanti 5  
         
                   
                 
Tutkimusmenetelmät ja tutkimusviestintä 5    
         
                       
           
Yksilölliset työelämäprojektit 5      
           
                         
   
5555050550500005005005002.52.500
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25op)
                                                       
Vaatetusala: vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                       
Syventävä mallistosuunnittelu 5                                                        
Kylmäpukeutuminen 10                                                        
Erityisvaatetus 10                                                        
Visuaalinen markkinointi ja valikoimasuunnittelu 5                                                        
Ostotoiminta 5                                                        
Ekotehokkuus ja eettisyys vaatetusalalla 5                                                        
Lastenvaatesuunnittelu ja -kaavoitus 10                                                        
0000000000000000000000000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Vaatetusala verkossa
                                                       
Sähköinen portfolio ja nettikauppa 10                                                        
Esitystekniikka ja muotikuvaus 5                                                        
0000000000000000000000000000
Projektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10op)
                                                       
Vaatetusala: vapaasti valittavat opinnot, syksy 2014
                                                       
Muodin visuaalisen markkinoinnin elementit 5                                                        
0000000000000000000000000000
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 10  
         
                     
               
Työharjoittelu II 20      
             
                           
01002000010000200000000100000001010
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60603040303030303002020151515151515151515150010101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

OPETUSSUUNNITELMAN RAKENTUMISEN PERIAATTEET
Opetussuunnitelma on rakennettu ottaen huomioon vaatetusalalla tarvittavan osaamisen laaja-alaisuus ja alan yhä lisääntyvä digitalisoituminen ja kansainvälistyminen. Opintokokonaisuudet mahdollistavat vuosittain kertyvän osaamisen vaatetusalan keskeisillä osaamisalueilla. Ne sisältävät yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia liittyen vaatetusalan suunnittelu-, valmistuttamis- ja liiketalousosaamiseen. Opintokokonaisuudet sijoittuvat seuraaville kompetenssialueille:
• tulevaisuuden ennakointi ja suunnitteluosaaminen,
• tekninen suunnittelu ja tuoteosaaminen,
• muodon- ja laadunhallinnan osaaminen,
• business- ja verkosto-osaaminen ja
• ratkaisu- ja kehittämisosaaminen.
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (ARENE 2010):
• oppimisen taidot,
• eettinen osaaminen,
• työyhteisöosaaminen,
• innovaatio-osaaminen ja
• kansainvälistymisosaaminen.
OPINTOSUUNNITELMAN JOUSTAVUUS JA MONIALAISUUS
Vaatetusalan laaja-alainen koulutus tarjoaa opiskelijoille vankan perustan alan osaamiselle seuraavissa opinnoissa: Tulevaisuuden ennakointi ja suunnitteluosaaminen, Tekninen suunnittelu ja tuoteosaaminen, Muodon- ja laadunhallinnan osaaminen, Business- ja verkosto-osaaminen sekä Ratkaisu- ja kehittämisosaaminen.
Vestonomitutkinto mahdollistaa opiskelijoille vaihtoehtoisen suuntautumisen joko vaatetusbisnekseen, mallisto- ja valikoimasuunnitteluun tai muodon- ja laadunhallintaan.
Yksilöllisen työelämäprojektin, työharjoittelupaikan ja vaihtoehtoisten, valinnaisten ja vapaavalintaisten opintojen avulla opiskelija suuntautuu haluamalleen sektorille vaatetusalalla. Tarjoamme myös monialaiset ja yrityssektorin kanssa yhteistyössä tehtävät innovaatio-opinnot sekä valinnaisen opintokokonaisuuden, jonka myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat valita.
KANSAINVÄLISYYS
Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista opiskelijavaihdossa kansainvälisen verkostomme partnerikouluissa. Opiskelija voi hakeutua myös työharjoitteluun ulkomaille. Tutkinto-ohjelmassa opiskelee vuosittain 10–20 vaihto-opiskelijaa partnerikouluista eri puolilta maailmaa. Osaan ammattiopintoja on integroitu englanninkielistä opetusta. Tutkinto-ohjelmassa vierailee myös opettajia partnerikouluista.
TYÖELÄMÄLÄHEISYYS
Opintokonaisuuksista osa toteutuu työelämäyhteistyössä erilaisten projektien puitteissa. Työelämälähtöisiä ovat myös innovaatioprojekti 10 op ja opinnäytetyö 15 op. Työharjoittelu 30 op suoritetaan vaatetusalan yrityksissä Suomessa tai ulkomailla. Muitakin ammattiopintoja voidaan mahdollisuuden tullen tehdä työelämäyhteistyönä.
Opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon työelämän edustajien näkemykset sekä vaatetusalan kehittymisennusteet.
TUTKINTOVASTAAVA
Irmeli Osara
Puh. +358 9 7424 5354
PL 4072
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi