OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Digitaalinen talousohjaus erikoistumiskoulutus > Digitaalinen talousohjaus

Digitaalinen talousohjaus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Digitaalinen talousohjaus
             
Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen 5
 
   
Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut 5
 
   
Digitaalisen raportoinnin kehittäminen 5
 
 
Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet 5
 
   
Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa 5
 
   
Visualisointi ja analytiikka 5
3015156.38.88.86.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3015156.38.88.86.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimineille soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville henkilöille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Opit ryhmissä ja yksin parhaiden ammattilaisten ohjauksessa digitaalisuudesta taloushallinnossa

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen, prosessien ja työroolien muutokseen

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja koostuu kuudesta moduulista, joita voi anoa hyväksyttäväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Koulutusmoduulit sisältävät kokonaisuuksia liittyen digitaalisiin aihealueisiin kuten
• liiketoiminnan digitalisoituminen
• taloushallinnon tulevaisuuden työkalut
• raportoinnin kehittäminen
• talousjohtaminen
• visualisointi ja analytiikka

HYÖTY OPISKELIJALLE

Opit teorian ja käytännön avulla digitaalisesta taloushallinnosta laaja-alaisesti parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Koulutusmoduulit sisältävät asiakokonaisuuksia digitaalisesta liiketoiminnasta, talousjohtamisesta, raportoinnista ja sen kehittämisestä, liiketoiminnan mittaamisesta sekä raporttien visualisoinnista. Lisäksi tutustut koulutusohjelman aikana erilaisiin työkaluihin, joista osasta on mahdollista myöhemmin suorittaa myös sertifikaatti.

HYÖTY YRITYKSELLE

Koulutus on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja vastaa niihin käytännön haasteisiin, joita digitaalisuus tuo organisaatioille. Koulutuksen aikana työntekijänne syventää digitaalista osaamistaan, uudistaa talousraportointia ja -ohjausta osana uutta talousjohtamista. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja, joita tarvitaan taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä uudistuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksen tehtävät voidaan linkittää organisaation omiin ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy syventämään digitaalista osaamistaan ja jatkossa vaikuttamaan yrityksen valintoihin digitaalisen taloushallinnon tehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista sekä tarjota työkaluja liittyen digitaalisuuteen, robotiikkaan ja keinoälyyn taloushallinnon apuvälineinä.

Opintojaksot noudattavat osaamistavoitteiltaan kansallisen viitekehyksen tasoa 7 (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot):

Hallitsee laaja-alaisesti ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.

Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tieto kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä.

Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa vistiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.