Siirry suoraan sisältöön

Japanin perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00CB59

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen ehdottomasti hankkimaan myös Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa, ja se on saatavana myös E-kirjana.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45 alkaen 16.1. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.05.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Outi Smedlund
 • Heikki Parviainen
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen ehdottomasti hankkimaan myös Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa ja se on saatavana myös E-kirjana.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Ensimmäinen tapaaminen 5.9.2023 on lähiopetusta, samoin lopputentti. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Opettaja
 • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Opetus Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Ensimmäinen tapaaminen 17.1.2023 on lähiopetusta Myyrmäessä, samoin lopputentti.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen ehdottomasti hankkimaan myös Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa ja Adlibriksessä, ja se on saatavana myös E-kirjana.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Ensimmäinen tapaaminen 17.1.2023 on lähiopetusta, samoin lopputentti. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 12.06.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Opetus Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. 6.9.2022 alkaen. Ensimmäinen tapaaminen on lähiopetusta Myyrmäessä.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen hannkimaan Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa ja Adlibriksessä, ja se on saatavana myös E-kirjana.

Opetusmenetelmät

Zoom-opetus (4 h/vko) ja itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. 6.9.2022 alkaen. Ensimmäinen tapaaminen on lähiopetusta. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 06.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virpi Serita
Vastuuhenkilö

Virpi Serita

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Opetus alkaa perjantaina 14/1/2022 klo 13-15.30.
Ensimmäinen tunti on etäopetusta, koska kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. (päivitetty 27/12/21)
Ohjaaja lähettää tarkempia tietoja OMAn välityksellä tammikuun alussa.

Oppimateriaalit

Vaadittava kirjallisuus: HUOMAA!
Michi 1- Tie japanin kieleen kpl 1-12. Otava ISBN 978-951-1-23713-6
sekä opettajan lisämateriaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Zoom-opetus (3-4 h/vko) ja itsenäinen työskentely.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

03.05.2021 - 06.06.2021

Ajoitus

10.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Leiritie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Opetus Zoomissa pe 13.15-16.30 ajalla 10.9.-10.12.2021

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen hannkimaan Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa ja Adlibriksessä, ja se on saatavana myös E-kirjana.

Opetusmenetelmät

Zoom-opetus (4 h/vko) ja itsenäinen työskentely

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa pe 12.30-15.45 10.9.2021 alkaen. Linkki Zoomiin tulee Oman kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

30.11.2020 - 07.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Outi Smedlund
Vastuuhenkilö

Outi Smedlund

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan Zoomissa ke klo 16.30-19.45 alkaen ke 20.1.

Oppimateriaalit

Oppikirjana on Marugoto Nyuumon A1 Katsudoo (valkoinen kansi kirjassa). Sen lisäksi suosittelen hannkimaan Marugoto Nyuumon A1 Rikai (vaaleanpunainen kansi kirjassa). Nyuumon tarkoittaa Beginner’s level. Kirjat kannattaa tilata nettikaupasta mahdollisimman pian, jotta ne ovat käytettävissä heti opetuksen alkaessa. Tästä listasta löydät listauksen nettikirjakaupoista, jotka myyvät kirjaa: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/13/ (etsi Eurooppa listasta, siellä esim verasia.eu). Lisäksi kirjaa on myynnissä esim. Amazonissa ja Adlibriksessä, ja se on saatavana myös E-kirjana.

Opetusmenetelmät

Ryhmäopetusta Zoomissa sisältäen runsaasti parityöskentelyä. Lisäksi itsenäisiä kotitehtäviä ja ryhmätyönä toteutettava kulttuuriesitelmä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

21.4. klo 16.30 verkossa. Uusinnasta sovitaan tarpeen mukaan opettajan kanssa, myös uusinta verkossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan Zoomissa ke klo 16.30-19.45 alkaen ke 20.1. Linkki Zoomiin tulee Omaan kurssialueelle.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

30.11.2020 - 07.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 21.05.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ajoneuvo- ja konetekniikka

Toimipiste

Karaportti 2

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 31

Tutkinto-ohjelma
 • Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Virpi Serita
Vastuuhenkilö

Virpi Serita

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy arkipäivän ja työelämän tavallisimmista vuorovaikutustilanteista ja kykenee esittämään kysymyksiä ja vastauksia yleisimmissä palvelutilanteissa, sekä kertomaan perusasioita itsestään. Opiskelija tunnistaa äidinkielen ja kohdekielen eroja tapakulttuurissa ja viestintästrategioissa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää kielen kaikkein yleisimpiä perusrakenteita ja kohteliaisuusilmaisuja.

Opiskelija osaa nimetä japanin eri kirjoitusjärjestelmät ja tunnistaa niiden käyttötarkoituksia. Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakanatavumerkkejä ja tunnistaa n. 30 numeroihin ja ajanilmaisuihin liittyviä kanji-merkkiä. Opiskelija kykenee sijoittamaan japanilaisen kulttuurin ilmiöitä historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen rakenteita, ääntämistä, kirjoitusmerkkejä, kuullun ymmärtämistä, osallistuu kommunikatiivisiin harjoituksiin sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Hän myös tutustuu Japanin tapakulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Aika ja paikka

Perjantaisin klo 13-16
Opetus alkaa 15/1/2021 etäopetuksena ja jatkuu etänä ainakin periodin 3 etänä Zoomilla.
Ohjaaja lähettää tervetuliasiviestin jossa linkki Zoom-kokoukseen 8/12/2021 mennessä.

Oppimateriaalit

Michi 1: Tie japanin kieleen, kpl 1-12 Finnlectura 2010.
ISBN 978-951-1-23713-6 (Hankitaan ennen 1. oppituntia)
Lisäharjoitukset ja tavukirjaimistoaineistot Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kurssilla on käytössä Metropolian Moodle, OMA ja Zoom.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin toteutustapa aluksi etänä ja jos metropolian pandemia linjaukset sallivat periodilla 4 hybiridikurssina.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä parantamisen varaa. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia so-veltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat täysin opintojakson sisältöä vastaavalla tasolla. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelijan taito viestiä kohdekielellä ja kielialueen kulttuurin tuntemus ovat opintojakson koko sisältöön nähden suppeita.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei edellytetä edeltäviä opintoja.