Siirry suoraan sisältöön

Omaishoito ja kaltoinkohtelu - tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminenLaajuus (5 op)

Tunnus: SX00FE09

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
• osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
• kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
• tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
• toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

• Mitä on omaishoito?
• Omaishoitajan tukeminen
• Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
• Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
• osoittaa perehtyneisyyden omaishoidon, kaltoinkohtelun ja väkivaltatyön tietoperustaan
• etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä ja perustelee näkökulmiaan tutkittuun tietoon perustuen
• toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

15.02.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
Opettaja
  • Tuomas Leisti
Vastuuhenkilö

Tuomas Leisti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
• kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
• tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
• toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

• Mitä on omaishoito?
• Omaishoitajan tukeminen
• Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
• Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

Aika ja paikka

Opetussisällöt on jaettu neljään moduuliin, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa ajankäyttöään. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on oltava tehtyinä 21.5.2022 mennessä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso käsittelee omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä omaishoitosuhteissa. Aihetta lähestytään tutkimustiedon ja erilaisten tarinoiden avulla.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla, jolla opiskelevat itsenäisesti, omaan tahtiinsa perehtyen aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun informaatioon, lukien tarinoita sekä tehden näihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka koostuvat lyhyistä blogiteksteistä, miellekartoista ja loppuesseestä. Tehtävissä reflektoidaan omaishoitoa ja siihen liittyvää kaltoinkohtelua käsitteleviä tarinoita. Opiskelijoiden on tarkoitus myös vuorovaikuttaa keskenään blogitekstejä kommentoimalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
• osoittaa perehtyneisyyden omaishoidon, kaltoinkohtelun ja väkivaltatyön tietoperustaan
• etsiä tietoa monipuolisista tietolähteistä ja perustelee näkökulmiaan tutkittuun tietoon perustuen
• toimia vanhustyön eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa omaishoitosuhteen ja sen alkamisen sekä ymmärtää omaishoidon merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä
- Opiskelija osaa tunnistaa omaishoitoon liittyviä kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä tarjota erilaisia tukimuotoja kuormittuneelle omaishoitajalle.
- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kaltoinkohtelua ennustavia tekijöitä omaishoitosuhteessa ja tietää miten toimia epäillessään mahdollista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua
- Opiskelija tietää, miten olla empaattisesti vuorovaikutuksessa omaishoitajien kanssa hoidon kuormitukseen liittyvien teemojen kanssa ja miten ottaa puheeksi mahdollinen liika kuormitus ja kaltoinkohtelun uhka.