Siirry suoraan sisältöön

Terveysliikunta ja -teknologiaLaajuus (5 op)

Tunnus: KO00CE57

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 02.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Aika ja paikka

Verkkototeutus 22.5. - 30.6.2023, ohjeistetun viikkorytmin mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 22.5. - 30.6..2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 22.5. - 2.6.2023
Osio 2 Liikkumissuunnitelman laatiminen: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 3.6. - 19.6.2023
Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 12.6. - 28.6.2023
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä 29.6. - 30.6.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 22.5. - 30.6.2023. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 21.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)
Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteenveto saaduista palautteista (hyväksytty / hylätty)
Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Aika ja paikka

Verkkototeutus 23.1. - 3.3.2023, ohjeistetun viikkorytmin mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlen työtilassa.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 23.1.-3.3.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 23.1. - 3.2.2023
Osio 2 Liikkumissuunnitelman laatiminen: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 4.2. - 20.2.2023
Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 13.2. - 1.3.2023
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä 2.3. - 3.3.2023

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 23.1. - 3.3.2023. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 4.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)
Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + oma yhteeenveto saaduista palautteista (hyväksytty / hylätty)
Osio 3 Liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käyttökokemus liikkumissuunnitelman kokeilujaksolta: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (hyväksytty / hylätty)
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.05.2022

Ajoitus

23.05.2022 - 01.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Aika ja paikka

Verkkototeutus 23.5. - 1.7.2022, ohjeistetun viikkorytmin mukaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlen työtilasta, Moodle.metropolia.fi Terveysliikunta ja -teknologia (verkkototeutus) 23.5. - 1.7.2022.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 23.5.-1.7.2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 27h x 5 = 135h

Sisällön jaksotus

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 23.5. - 2.6.2022
Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 3.6. - 19.6.2022
Osio 3 Käyttökokemus liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käytöstä: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 13.6. - 29.6.2022
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 30.6. - 1.7.2022

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 23.5. - 1.7.2022. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 21.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Arjen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä (Hyväksytty / hylätty)
Osio 2 Liikkumissuunnitelma: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (Hyväksytty / hylätty)
Osio 3 Käyttökokemus liikuntateknologisen laitteen ja/ tai sovelluksen käytöstä: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (Hyväksytty / hylätty)
Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä (Hyväksytty / hylätty)

Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 12.12.2021

Ajoitus

24.01.2022 - 03.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Aika ja paikka

Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 24.1.-4.3.2022.

Oppimateriaalit

Moodle verkko-oppimisympäristössä osoitettu kirjallisuus.

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 24.1. - 4.3.2022. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 4.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

03.05.2021 - 08.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 03.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 25.10. - 3.12.2021. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 43.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

24.05.2021 - 02.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Aika ja paikka

Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 24.5.-2.7.2021.

Oppimateriaalit

Moodle verkko-oppimisympäristössä osoitettu kirjallisuus.

Lisätietoja opiskelijoille

Hengähdä hetkeksi ja tule mukaan pohtimaan oman arjen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä! Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 24.5. - 2.7.2021. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 21.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

30.11.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

25.01.2021 - 05.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Oppimateriaalit

Moodle verkko-oppimisympäristössä osoitettu kirjallisuus.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 25.1. - 5.3.2021. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 4.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

04.05.2020 - 24.05.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 09.10.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 31.8 - 9.10.2020. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 36.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ajoitus

01.06.2020 - 03.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 01.04.2020

Ajoitus

25.05.2020 - 26.06.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 25.5 - 26.6.2020. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 5 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 22.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 13.01.2020

Ajoitus

27.01.2020 - 06.03.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irma Gerstenmaier
Vastuuhenkilö

Irma Gerstenmaier

Opiskelijaryhmät
 • VOK
  Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää keskeisiä terveysliikuntaan liittyviä käsitteitä ja ymmärtää terveysliikunnan erityispiirteet
- ymmärtää liikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan
- osaa rakentaa itselleen monipuolisen harjoittelukokonaisuuden ja ottaa siinä huomioon terveysliikunnan näkökulmat
- osaa toteuttaa monipuolista terveysliikunnan näkökulmat sisältävää harjoittelukokonaisuutta kaupunkimaisessa ympäristössä
- osaa käyttää uusinta terveysliikuntateknologiaa säännöllisen ja jatkuvan liikuntaharrastuksen motivointiin sekä liikunnan laadun seurantaan.

Sisältö

Liikunta edistämässä terveyttä
Yksilöllisyys liikunnan harrastamisessa
Terveysliikunnan tuottama fyysinen hyvinvointi
Terveysliikunnan tuottama koettu hyvinvointi
Liikuntaharrastuksen aloittamiseen ja seuraamiseen kehitettyjä kenttätestejä
Sykkeenmukaisen harjoittelun periaatteet
Erilaisia terveysliikuntateknologisia innovaatioita liikkumisen tukena
Uusimpia liikuntatrendejä

Oppimateriaalit

Moodle verkko-oppimisympäristössä osoitettu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Kokonaaan verkkokurssi, 5 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 27.1 - 6.3.2020. Moodle avataan opiskelijoille viikkoa ennen ja siitä tiedotetaan lähempänä kurssin alkamista. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 6 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikolla eli vko 5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
- etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
- käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
- perustella toimintaansa johdonmukaisesti
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
- arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa:
- osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
- osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet