Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > OPEN UAS: Degree Progamme of Information Technology, path 180 ECTS
Valinnainen opintotarjonta

OPEN UAS: Degree Progamme of Information Technology, path 180 ECTS

OPEN_UAS:PATH_180_OP

Kuvaus

After completing this path, user is able to apply through Open Path into Information Technology Program.

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

OPEN_UAS:PATH_180_OP-1003 IT-Fundamentals 0 op
TT00EN29 Introduction to Computing 5 op
TT00EN31 Unix/Linux (Basics and Advanced) 8 op
TT00CB02 Python Programming 3 op
TT00EW05 Introduction to Scala 3 op
TT00EN27 The Cisco CCNA Training Package 16 op
TT00DC88 Verkkoanalysoinnin perusteet Wiresharkilla 3 op
TT00EV75 Introduction to Artificial Intelligence 3 op
TT00ER70 Basics of Information Security 6 op
TT00CJ90 Advanced Usage of Office Programs 6 op
TT00EZ12 Economics 5 op
TT00EZ11 Engineering Physics 1 5 op
TT00ES95 Expressions and Equations 5 op
TT00EM33 Engineering Mathematics 5 op
TT00ER83 Finnish for Foreigners 1 5 op
TT00ER84 Finnish for Foreigners 2 5 op
TT00ES94 Probability and Statistics 3 op
TT00CB01 SQL and Relational Databases 3 op
TT00EW03 Google Cloud Computing Fundamentals 6 op
TT00CR29 CISSP: Certified Information System Security Professional 8 op
TT00CK64 Prep course for TOEFL language test 5 op
TT00DD20 Windows PowerShell 5 op
TT00DV81 Microsoft Azure Fundamentals 3 op
TT00CC68 IT Service Management 6 op
TT00ES93 Discrete Mathematics 3 op
TT00DW18 Ms Project 2019 5 op
OPEN_UAS:PATH_180_OP-1004 SW Development 0 op
TT00EX18 Responsive Web Design 10 op
TT00EX19 JavaScript Algorithms and Data Structures 10 op
TT00EX22 Quality Assurance in Software Engineering 10 op
TT00EX23 Data Visualization 10 op
TT00EX21 Data Analysis with Python 10 op