OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteiset valinnaiset syyslukukaudella 2021
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteiset valinnaiset syyslukukaudella 2021

YVOK2021S

Kuvaus

Metropolian yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien toteutukset kootusti syyslukukaudella 2021.

Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on tarkoitettu kaikille koulutusaloille ja AMK-tutkinnoille (alempi korkeakoulututkinto). Tarjottavilla opintokokonaisuuksilla ei ole esitietovaatimuksia. Joistakin opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja esim. vapaasti valittaviin opintoihin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

YVOK2021S-1001 Esimiestyö ja johtaminen 15 op
XX00CF95 Organisaatio työyhteisönä 5 op
XX00CF96 Esimiestyö 5 op
XX00CF97 Johtaminen 5 op
Hyvinvointivalmennus
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
Hyvinvoiva työyhteisö
XX00CH60 Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
XX00CH58 Apua – Osaan toimia! - Ensiapu ja yleinen turvallisuus työpaikalla 5 op
Neuropsykiatria
XX00EJ65 Neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen 5 op
XX00EJ66 Neuropsykiatrinen kuntoutus 5 op
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen monialaisesti
XX00DP94 Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa 5 op