OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2021 (Ylempi AMK-tutkinto)
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian vapaasti valittavat opinnot syyslukukaudella 2021 (Ylempi AMK-tutkinto)

MVV2021SYAMK

Kuvaus

Kaikille YAMK-tutkinnon opiskelijoille avoin vapaasti valittavien opintojen tarjonta syyslukukaudella 2021. Mahdolliset esitietovaatimukset on kirjattu opintojakson tietoihin.
Toteutuksista vastaavat Metropolian eri yksiköt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

MVV2021SYAMK-1001 Liiketalous / Business School 0 op
LY00EC29 Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät 5 op
LX00EU19 Johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä. Systeeminen johtajuus tulevaisuuden kompetenssina 5 op
LX00EU85 Monimuotoisuus työpaikalla ja työyhteisöön osallistuminen 5 op
SX00DK42 Työhyvinvointia edistävä johtaminen 5 op
S000EP82 Vanhuspalvelujen tuloksellisuus ja kehittäminen 5 op
S000EQ87 Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op
SX00EU84 Myllypuro Turbiini - yrityshautomo Sprint 10 op