OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian vapaasti valittavat opinnot 2020-2021 (AMK-tutkinto)
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian vapaasti valittavat opinnot 2020-2021 (AMK-tutkinto)

MVV2020

Kuvaus

Kaikille AMK-tutkinnon opiskelijoille avoin vapaasti valittavien opintojen tarjonta lukuvuonna 2020-2021. Mahdolliset esitietovaatimukset on kirjattu opintojakson tietoihin.
Toteutuksista vastaavat Metropolian eri yksiköt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

TX00ER38 3D-tulostus 5 op
XX00EL38 Asiantuntijana tulevaisuuden työelämässä 5 op
XX00EL37 Asiantuntijuuden kehittäminen tulevaisuuden työelämässä 5 op
TX00EN51 Askeleita urapolulla - Tekniikka 2 op
TT00AC49 C#-ohjelmoinnin perusteet 4 op
TT00CB04 C++ Programming 3 op
TT00VI06 C-ohjelmointi 3 op
TT00CB05 C - Programming 3 op
TX00DW00 Cleantech - lainsäädännön ja tulevien haasteiden tuomat uudet tekniset ratkaisut 5 op
TT00EM30 Diskreetti matematiikka 3 op
TT00EM33 Engineering Mathematics 5 op
TX00DV99 Hajautettu energian tuotanto ja teknologiat 5 op
TX00EV80 Innovatiivinen tekniikka kansainvälisessä yhteydessä 5 op
TT00EM34 Insinöörimatematiikka 5 op
TT00EM32 Introduction to C# programming 3 op
TT00CB03 Introduction to Java Programming 3 op
TT00EM36 Introduction to Kotlin 3 op
TX00EU20 IoT - Internet of things ja datan hyödyntämisen perusteet 3 op
TT00DV43 Javascript-perusteet 5 op
XX00CK65 Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen 5 op
XX00CR15 Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 5 op
XX00CR16 Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 5 op
XX00CR17 Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 3 5 op
SX00EU84 Myllypuro Turbiini - yrityshautomo Sprint 10 op
TT00EM31 NodeJS 3 op
TT00VI08 Ohjelmoinnin perusteet (C++) 3 op
TT00VI07 Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3 op
TT00VI01 Olio-ohjelmointi (C++) 3 op
SX00EI21 Palvelurobotiikka ja tekoäly sote-alalla 5 op
SX00EN46 Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena 5 op
TT00AB77 PHP-ohjelmointi 3 op
TT00CA99 PHP Programming 3 op
TT00AB76 Python-ohjelmointi 3 op
TT00CB02 Python Programming 3 op
TX00EN44 Robotics - Basics of automation 5 op
TX00EN43 Robotiikan perusteet - Simulointi 5 op
TX00EN42 Robotiikka - Automaation perusteet 5 op
TT00AC16 Ruby-ohjelmointi 4 op
TT00AB74 SQL-perusteet 3 op
TT00CB01 SQL and Relational Databases 3 op
TT00DV44 SQL ja relaatiotietokannat 5 op
XX00AB23 Tilaus-toimitusketjun perusteet 3 op
TT00AC57 Time Management 2 op
TT00EM35 Todennäköisyys ja tilastomatematiikka 3 op
TX00DW42 Tuotetiedon hallinta 5 op
TX00DW01 Tuotteen elinkaarenhallinnan perusteet 5 op
TX00DW45 Tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti 5 op
TT00DU32 Unity-Peliohjelmointi 5 op
SX00EL39 Valokuvaus sosiaalipedagogisen asiakastyön menetelmänä 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op
TX00DW41 Vesihuolto 5 op
KD00EL53 Virtuaaliset elämykset ja pelilliset menetelmät sosiaali- ja terveysalalla 5 op