OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Courses for Exchange Students, Degree Programme in Design, Spring 2021
Valinnainen opintotarjonta

Courses for Exchange Students, Degree Programme in Design, Spring 2021

ISDESIGNS2021

Kuvaus

Tarjonta vaihto-opiskelijoille

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

KQ00BO35 Elävän mallin piirustus ja maalaus 5 op
KX00EF67 Esitystekniikat 5 op
KX00EF67 Esitystekniikat 5 op
KQ00DV00 Finnish Design and Culture 5 op
KM00DV26 Media and Culture in Finland 5 op
KX00EF68 Painetut tekstiilit ja pinnansuunnittelu (CAD I) 15 op
KQ00AB11 Projekti I: Tuotemuotoilu 10 op
KQ00BW40 Projekti II Tilasuunnittelu -Julkitila 10 op
KQ00BT65 Projekti II Tuotekehitys 10 op
KQ00BW39 Projekti I Kalustesuunnittelu 10 op
KQ00BT48 Projekti I Kansainvälinen projekti 10 op
KQ00BT25 Rakennusopin perusteet 5 op
KQ00BW31 Rakennusoppi- mittausleiri ja korjausrakentaminen 10 op
KQ00BT26 Rakennusoppi -märkätilat, tulisijat, sauna 5 op
KQ00BT61 Trendit ja brändistrategiat 5 op
KQ00BT55 Tuote- ja palvelukonseptointi 5 op