OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Elokuva ja televisio SYKSY: valinnaiset syventävät opintojaksot
Valinnainen opintotarjonta

Elokuva ja televisio SYKSY: valinnaiset syventävät opintojaksot

ETV-SYKSY

Kuvaus

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n