OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Elokuva ja televisio KEVÄT: valinnaiset syventävät opintojaksot
Valinnainen opintotarjonta

Elokuva ja televisio KEVÄT: valinnaiset syventävät opintojaksot

ETV-KEVÄT

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

KM00EN50 3D animaatioprojekti 5 op
KM00EM62 Independent Study Project 5 op
KM00ES69 Itsenäiset projektit 5 op
KM00DV26 Media and Culture in Finland 5 op
KM00DQ59 Opinnäytetyön teososa 5 op
KM00ER59 Opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot 30 op
KM00EM61 Reality Workshop 10 op
KM00DV25 Short Form Experimental Documentary 10 op
KM00EN01 Valovirta Audiovisual 5 op