OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Vapaasti valittavat opinnot kevät ja syksy 2020
Valinnainen opintotarjonta

Vapaasti valittavat opinnot kevät ja syksy 2020

HYVINVOINTI_2020

Kuvaus

Pääosin hyvinvoinnin tutkintojen opiskelijoille (apuvälinetekniikka, fysioterapia, jalkaterapia, optometria, osteopatia, toimintaterapia, sosiaaliala, vanhustyö) suunnattuja opintoja.

Sisällön valinnaisuus

SX00DW26 Henkilökohtainen budjetointi: Uusi toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ihmislähtöiseen järjestämiseen 5 op
SX00DW46 Myllypuro Turbiini – yrityskiihdyttämö 10 op
SX00AA89 Psykiatria 1 op
XX00AC53 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3 op
SX00DO57 Taitavaksi kirjoittajaksi 5 op
SX00EL39 Valokuvaus sosiaalipedagogisen asiakastyön menetelmänä 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op