OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Hyvinvoinnin vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Hyvinvoinnin vapaasti valittavat opinnot

HYVINVOINTI

Kuvaus

Pääosin hyvinvoinnin tutkintojen opiskelijoille (apuvälinetekniikka, fysioterapia, jalkaterapia, optometria, osteopatia, toimintaterapia, sosiaaliala, vanhustyö) suunnattuja opintoja.

Sisällön valinnaisuus

SX00DW26 Henkilökohtainen budjetointi: Uusi toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ihmislähtöiseen järjestämiseen 5 op
SX00EV35 Ikääntyneiden palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö 3 op
SX00CS91 Käytännön kokemuksia maahanmuuttajatyöstä 5 op
SX00EU84 Myllypuro Turbiini - yrityshautomo Sprint 10 op
SX00AA89 Psykiatria 1 op
XX00AC53 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3 op
SX00DO57 Taitavaksi kirjoittajaksi 5 op
SX00ER40 Työkyvyn arviointi ja edistäminen toimintaterapiassa 5 op
SX00EL39 Valokuvaus sosiaalipedagogisen asiakastyön menetelmänä 5 op
SX00BO33 Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5 op