OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Valinnainen opintotarjonta

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

SXH/G_2017-

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

SX00BF36 Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3 op
SX00DH19 Comparing international perspectives on provision of social and health services 5 op
SX00DC13 Comparing International Perspectives on Provision of Social Services 1 op
SX00DN65 International Week: Current perspectives on Social and Healthcare practice 1 op
SX00EU88 Johdanto korkeakouluopiskeluun ja varhaiskasvatuksen opintoihin 5 op
SX00EN26 Lastensuojelun sijaishuolto 5 op
SX00DU24 Leikkitoiminnan kehittäminen 10 op
SX00DU23 Monimuotoinen kasvatusyhteisö 5 op
SX00DU25 Oppimisympäristö ja monilukutaito 5 op
SX00EN46 Pelilliset menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin tukena 5 op
SX00DT34 Työelämän suomi sosiaalialalla 5 op
SX00EL39 Valokuvaus sosiaalipedagogisen asiakastyön menetelmänä 5 op