OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Terveysteknologia
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Terveysteknologia

VOK_TERVEYSPAL3_2015

Kuvaus

Tulevaisuudessa terveydenhuollossa keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja terveyspalveluiden parempaan asiakaslähtöisyyteen. Tämä edellyttää terveydenhuollon infrastruktuurin muuttumista entistä hajautetummaksi, esimerkiksi kotona asiakkaan itsetekemät mittaukset lisääntyvät ja mittaustulokset siirretään suoraan pilvipalveluihin terveydenhuollon ammattilaisten tarkasteltaviksi. Tämän myötä tarvitaan uusia asiakaslähtöisiä terveysteknologisia tuotteita ja palveluita.

Terveysteknologian opintokokonaisuus (15 op) muodostuu kahdesta osasta: Terveysteknologian trendit, laitteet ja ratkaisut (5op) sekä Terveysteknologian projekti (10op).
Terveysteknologian trendit, laitteet ja ratkaisut (5op) jaksossa tutustutaan terveysteknologian käsitteeseen, trendeihin, innovaatioihin ja robotiikkaan sosiaali- ja terveysalalla.

Terveysteknologian projektissa (10 op) suunnitellaan joko uutta innovaatiota tai arvioidaan jo olemassa olevan laitteen, esimerkiksi verenpainemittari, verensokerimittari käytettävyyttä ja toimivuutta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa seurata terveysteknologian eri trendejä, osallistua terveysteknologiatuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun ja arvioida niiden käytettävyyttä. Hyväksytysti opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset toimia monialaisessa yhteistyössä terveysteknologian alalla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu valita kokonaisuutena.

Yhteyshenkilö: Maarit Vallinkoski

XX00CL83 Terveysteknologian projekti 10 op
XX00CL82 Terveysteknologian trendit, laitteet ja ratkaisut 5 op