OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet

VOK_TIETO2_2014

Kuvaus

Opiskelija hallitsee mediajulkaisemisen työprosesseja, menetelmiä ja työvälineitä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa kuvallista ilmaisuaan.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Mika Rintala

XX00CH47 Mediajulkaisemisen visuaaliset perusteet 15 op