Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

VOK_TEKNOLOGIA2_2014

Kuvaus

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältö on esitetty kunkin kurssikuvauksen yhteydessä.

Opintokokonaisuus on tarkoitettu erityisesti käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja palveluiden muotoilusta kiinnostuneille opiskelijoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Kokonaisuus ei vaadi opiskelijalta esitietoja. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Käyttäjälähtöisen suunnittelun sivuainekokonaisuus pitää sisällään kaksi kurssia. Kurssit ovat:
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu (10 op) sekä
Palvelumuotoilu (5 op).

Yhteyshenkilö: Laura Mähönen

KQ00BT54 Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op
KQ00BW44 Palvelumuotoilu 5 op