OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Yrittäjyys
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Yrittäjyys

VOK_LIIKETOIM3_2014

Kuvaus

Opintojaksokokonaisuus tukee opiskelijaa, joka näkee yrittäjyyden mahdollisena tulevana työuranaan ja haluaa edistää omaa liikeideaansa.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Opintokokonaisuus Yrittäjyys 15 op koostuu kolmesta opintojaksosta:
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet (5 op)
Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina (5 op)
Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa (5 op)

Opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina, mikäli esitietovaatimukset täyttyvät.

Yhteyshenkilö: Mari Rupponen

XX00CG16 Liiketoimintasuunnitelma toimialakohtaisena projektina 5 op
XX00CG15 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet 5 op
XX00CG17 Yrittäjän rooli ja toiminta yhteiskunnassa 5 op