OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Maanmittaustekniikan vapaasti valittavat opinnot 2020 - 2021
Valinnainen opintotarjonta

Maanmittaustekniikan vapaasti valittavat opinnot 2020 - 2021

TX00CF07

Kuvaus

Maanmittaustekniikan tutkintoon tarjottavat oman alan valinnaiset opintojaksot.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Maanmittausalan kirjallisuus: opintojakson voi suorittaa joustavasti opintojen aikana.
Maanmittaustekniikan erikoisprojekti: opintojakson voi suorittaa joustavasti opintojen aikana.
UAV operoinnit: opintojakso järjestetään vuosittain, jos ilmoittautujia on min. 5 osallistujaa.
Mittaus- ja kartoitustekniikan kertauskurssi: opintojakso järjestetään kevätlukukaudella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, jos ilmoittautujia on min. 5 opiskelijaa.
Lisätiedot: tutkintovastaava Jussi Laari (jussi.laari@metropolia.fi)

TX00CP47 Maanmittausalan kirjallisuus 5 op
TX00CP48 Maanmittaustekniikan erikoisprojekti 5 op
TX00EI90 Mittaus- ja kartoitustekniikan kertauskurssi 2 op
TX00CL79 UAV operoinnit 5 op