OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Hyvinvointivalmennus
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Hyvinvointivalmennus

VOK_TERVEYSPAL1_2014

Kuvaus

Hyvinvointivalmennus 15 op, on opiskelijalähtöinen opintokokonaisuus. Opinnoissa on keskeisellä sijalla opiskelijan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Opintojaksojen tieto- ja taitoperusta sisältää sekä arki- että työelämään sovellettavaa osaamista.

Opintokokonaisuudessa opiskelijalla on mahdollisuus:
- syventyä ajankohtaisiin ravitsemuskysymyksiin ja arvioida avoimesti omia ruokatottumuksiaan
- syventyä tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan seurannan, mittausten ja teoriatiedon avulla
- oppia tunnistamaan keinoja, joita voi käyttää sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja mielenterveyden ylläpitämiseksi että niiden edistämiseksi.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Hyvinvointivalmennus, 15 op, sisältää kolme 5 op laajuista opintojaksoa:
Terveysliikunta ja -teknologia (5 op)
Terveellinen ravitsemus - mitä minä oikein syön? (5 op)
Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys (5 op)

Hyvinvointivalmennuksen opintojaksoja voi opiskella itsenäisinä opintojaksoina.

Yhteyshenkilö: Maarit Vallinkoski

KO00CE56 Terveellinen ravitsemus - mitä minä oikein syön? 5 op
KO00CE57 Terveysliikunta ja -teknologia 5 op
XX00CH56 Voi hyvin - Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op