OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Liiketalouden tutkinto-ohjelma > Liiketalous

Liiketalous

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Liiketalouden perusopinnot
                           
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5
 
     
           
Markkinointi 5
 
     
           
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5
 
     
           
Yritystoiminta 5
 
     
           
Liikejuridiikka 5
 
     
           
Kansantalous 5
 
     
           
Liike-elämän viestintä 5
 
     
           
Liike-elämän viestintä englanniksi 5
 
     
           
Tulevaisuuden työyhteisö 5
 
     
           
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5
 
     
           
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
 
     
           
Laskentatoimi 5
 
     
           
Rahoitus 5
 
     
           
6506500032.532.5000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
                           
Strategian suunnittelu ja toteutus 5
   
       
       
Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5  
   
         
   
Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
   
       
       
Controller-toiminta ja sisäinen valvonta 5  
     
           
Tilinpäätösanalyysi 5  
   
         
   
Asiakkuuksien kehittäminen 5
   
       
       
Markkinointiviestintä 5                            
Markkinointitutkimus 5  
   
         
   
Markkinointi- ja työoikeus 5  
     
           
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5  
     
           
Työyhteisön moninaisuus 5  
     
           
Affärssvenska 5
   
       
       
203502015200010107.57.51010
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Henkilöstötyö
                           
Henkilöstöjohtaminen 5                            
Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5                            
Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5                            
Esimiestyö
                           
Esimiesjuridiikka 5                            
Kehittävä esimiestyö 5                            
Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5                            
Yrityksen talouden ulkoiset prosessit
                           
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5                            
Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5                            
Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5                            
Yrityksen talouden sisäiset prosessit
                           
Kustannuslaskenta ja raportointi 5                            
Sisäisen laskentatoimen kehittäminen 5                            
Työoikeus ja palkkahallinto 5                            
Sijoittaminen
                           
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5                            
Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5                            
Rahoitusoikeus 5                            
Rahoitusmarkkinat
                           
Rahoituksen Excel-sovellukset 5                            
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 5                            
Rahoitusprojekti 5                            
Markkinoinnin kehittäminen
                           
Markkinoinnin kehittäminen 15                            
Myynnin projektiopinnot
                           
Myynnin opintoja 15                            
Viestintä
                           
Haastavat viestintätilanteet 5                            
Sidosryhmäviestintä 5                            
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 5                            
Peliliiketoiminta
                           
Peliliiketoiminta 15                            
00000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
LIIKETALOUDEN ALA - AMK-tasoiset vapaasti valittavat opinnot
                           
SAP-alkeet 3                            
Julkaisut, kuvankäsittely ja kaaviot 3                            
Excelin tehokäyttö 3                            
Liiketoiminta Euroopassa 5                            
Digital Marketing 5                            
Yrityksen liiketoimintaympäristön analysointi 5                            
Strateginen johtaminen käytännössä 5                            
Brändimarkkinointi 5                            
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                            
Publications, Digital Imaging and process documentation 3                            
Globaali hankinta 5                            
Yritystoimintaympäristö Suomessa 5                            
Johtaminen ja organisaatiot 5                            
Käytännön markkinointi 5                            
Asiantuntijapalveluiden markkinointi 5                            
Affärssvenska 5                            
Esimiesjuridiikka 5                            
Espanja 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Suomi 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Suomi 2 (A1.2 - A2) 5                            
Käytännön liikejuridiikka ja johtaminen 5                            
Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 5                            
Logistiikka ja tilaus-toimitusketjun hallinta 5                            
Rahoitusoikeus 5                            
Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Kestävä kehitys toimitusketjun hallinnassa 5                            
Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5                            
Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5                            
Henkilöstöjohtaminen 5                            
Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Sijoitustoiminta ja portfolion hallinta 5                            
Espanja 2 (A1.2 - A2) 5                            
Kvantitatiivinen tutkimus 5                            
Italia 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Ranska 2 (A1.2 - A2) 5                            
Ranska 3 (A2 - B1) 5                            
Saksa 2 (A1.2 - A2) 5                            
Saksa 3 (A2 - B1) 5                            
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5                            
Suomi 3 (A2 - B1) 5                            
Venäjä 1 (A1.1- A1.2) 5                            
Tunnusluvut ja johtaminen 5                            
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                            
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                            
EU-Law projektityö: Doing Business in EU 5                            
Data-analytiikka 5                            
Espanjan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Espanja 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Italian kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Italia 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Ranskan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Ranska 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Saksa 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Venäjän kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Venäjä 1 (A1.1- A1.2) 5
 
     
           
Suomi toisena kielenä
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
 
     
           
300300001515000000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Ammattiharjoittelu 30
 
     
           
300300001515000000
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Innovaatioprojekti 10
   
       
       
1000100000550000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 5  
     
           
Opinnäytetyön toteutus 5  
     
           
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5  
     
           
015000150000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1555012530153562.562.515157.57.517.517.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: ilta- ja monimuoto
Tutkinnon suoritusaika: 2 v

Monimuotototeutuksessa ei ole tarjolla suuntautumisia vaan opiskelijat suorittavat perusopintojen jälkeen kaikille yhteiset ammatillisen opinnot (60 op), jotka ovat yhdistelmä opintojaksoja esimiestyöstä ja työyhteisön kehittämisestä, markkinoinnista sekä laskentatoimesta ja rahoituksesta.

Toisena opintovuonna opiskelija valitsee valinnaisia opintoja liiketalouden tarjonnasta tai esim. Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.