OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Talotekniikan tutkinto-ohjelma > Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen, Kiinteistöjohtaminen

Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen, Kiinteistöjohtaminen

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matematiikan perusopinnot 5
     
             
                           
Fysiikan perusopinnot 5
     
             
                           
LVI-tekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
CAD ja tietomallinnus 5  
       
                 
                   
Talonrakennuksen perusteet 5  
       
                 
                   
Talotekniikan matematiikka 5  
         
                   
               
Termodynamiikka ja virtaustekniikka 10  
         
                   
               
Talotekniikan kenttämittausprojekti 10
       
               
                       
Talotekniikan perusjärjestelmät 15    
         
                     
           
Rakennusten elinkaari- ja energiatalous 10    
           
                       
       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
       
2535450151015203015007.57.5557.57.5101015157.57.50000
Opintopolkujen yhteiset opinnot
                                                       
Isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen perusteet 5
     
             
                           
Työympäristöjohtamisen perusteet 5
     
             
                           
Asunto- ja kiinteistöyhtiön elinkaarihallinta 5
     
             
                           
Asunto- ja kiinteistöyhtiön kirjanpito 5
       
               
                       
Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 5
       
               
                       
Teknisen isännöinnin tehtäväkenttä ja vastuut 5
       
               
                       
Teknisen isännöinnin projekti 5
       
               
                       
Palvelujen hankinta- ja ostotoiminta 5  
       
                 
                   
Toimitilan kehitysprojekti 5  
       
                 
                   
351000152010000007.57.51010550000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kiinteistöalan lainsäädäntö ja viranomaisohjaus 5  
         
                   
               
Kiinteistöalan yritystoiminta Suomessa ja ulkomailla 5  
         
                   
               
Kiinteistökehitysprojekti 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Kiinteistöjohtamisen valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
           
                       
       
Kiinteistöjohtamisen valinnaiset opinnot
                                                       
Käyttö ja kunnossapito 5                                                        
Rakennus- ja talotekniikka korjauskohteissa 5                                                        
Korjaushankkeen prosessin hallinta 5                                                        
Sisäilmaongelmien hallinta 5                                                        
Turvallisuusjohtamisen perusteet 5                                                        
0015000000150000000000007.57.50000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00045000000301500000000000015157.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606030302535303030301515151512.512.517.517.51515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtamisen opintopolku

Talotekniikka, LVI-suunnittelu ja kiinteistöjohtaminen

Kevään 2019 yhteishaussa on tarjolla LVI-suunnittelun ja kiinteistöjohtamisen opintopolut.

Talotekniikan opinnot jakautuvat seuraavasti:
• tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 110 op
• opintopolun yhteiset 40 op
• yksi opintopolun valinnainen opintokokonaisuus 15 op
• yksi täysin vapaasti valittava opintokokonaisuus 15 op
• syventävä ammattiosaaminen 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Metropolian innovaatioprojekti sisältyy tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava neljä oman opintopolun pakollista opintojaksoa ja yksi opintokokonaisuus opintopolun valinnaisesta tarjonnasta. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yksi opintokokonaisuus ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia). Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman opintopolkunsa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Opintojen ajoitus on suunniteltu siten, että opiskelija voi varsin vapaasti suunnitella kolmannen vuoden kevään sekä neljännen vuoden periodien 2, 3 ja 4 opintonsa ja harjoittelunsa. Tämä mahdollistaa erilaisten yhdistelmien laatimisen opintopolun valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista, sekä myös opintojen ottamisen Metropolian muusta tarjonnasta. Myös kansainvälinen opiskeluvaihto on mahdollista sijoittaa näihin jaksoihin. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan.

Opiskelu
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on noin 40 päivänä lukuvuodessa. Lähiopetus järjestetään perjantaisin klo 8 - 20 ja 5-6 lauantaina klo 8 - 16. Osa valinnaisista opinnoista ja kiinteistöjohtamisen opinnoista voidaan toteuttaa myös iltaisin klo 16 - 20. Lisäksi osa opinnoista on saatavissa verkkototeutuksina.