OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma > Vaatetusala
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Vaatetusala

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen
                                                       
Vaatetusalan toimintaympäristöt ja vastuut 5
     
             
                           
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit 5
     
             
                           
Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla 5  
       
                 
                   
Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut 5  
       
                 
                   
Vaatetusfysiologia ja ergonomia 5    
         
                     
           
Tekstiilimateriaalien viimeistys, testaus ja tuoteturvallisuus 5    
         
                     
           
1010100100100100005500550055000000
Laadunhallinnan osaaminen
                                                       
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka 5
     
             
                           
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 5
     
             
                           
Muotoilutekniikat 5
       
               
                       
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 2 5
       
               
                       
Teollinen kaavoitus ja sarjonta 5
       
               
                       
Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus 5  
       
                 
                   
Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus 5  
         
                   
               
Neulosvaatteiden kaavoitus, mitoitus ja laadunvarmistus 5  
       
                 
                   
Päällys- ja ulkoiluvaatteiden ohjeistus ja sarjonta 5    
           
                       
       
Turvallisten lastenvaatteiden laadunhallinta 5      
           
                         
   
25155510151050550557.57.5552.52.5002.52.52.52.500
Mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen
                                                       
Vartalon ja vaatteen visualisointi 5
     
             
                           
Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen 5
       
               
                       
Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot 5
     
             
                           
Vastuullinen mallistosuunnittelu 5  
       
                 
                   
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet 5  
       
                 
                   
Syventävä mallistosuunnittelu, toimitusajat ja tuotannon ulkoistaminen 5    
         
                     
           
1510501051005000552.52.555002.52.5000000
Bisnes- ja trendiosaaminen
                                                       
Markkinointi ja brändäys 5
       
               
                       
Vaatetusalan ammatillinen englanti 5  
         
                   
               
Toimitusketjun hallinta 5  
         
                   
               
Vaatetusalan osto- ja myyntitoiminta 5      
           
                         
   
51005050100050002.52.5005500002.52.500
Vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen
                                                       
Vaatetusalan ja pukeutumisen historia 5
       
               
                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Vaatetusalan tutkimusviestintä ja työelämän ruotsi 5      
           
                         
   
Tutkimusmenetelmät ja -välineet 5      
           
                         
   
5010100500100100002.52.5000055005500
Vaatetusalan vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Yksilöllinen työelämäprojekti ja verkostoituminen 5    
         
                     
           
Kiertotalouden liiketoiminta vaatetusalalla 5    
           
                       
       
Tekstiilimateriaalien ja -tuotteiden ekotehokkuus 5    
           
                       
       
Funktionaaliset vaatteet, mallistosuunnittelu 5      
           
                         
   
Funktionaaliset vaatteet ja kerrospukeutuminen 5                                                        
Päällysvaatemallisto ja toimitusaikajaottelu 5                                                        
Päällysvaatteiden muodon- ja laadunhallinta sekä mitoitus 5                                                        
Lastenvaatteiden mallistosuunnittelu 5                                                        
Neulemalliston suunnittelu 5                                                        
Kaava- ja 3D-suunnittelu 5                                                        
Kansainvälinen messukäytäntö ja materiaalien hankinta 5                                                        
Visuaalinen markkinointi ja valikoimasuunnittelu 5      
             
                           
Kansainvälinen vaatetusalan markkinointi 5      
             
                           
Liiketoiminta ja kustannuslaskenta 5      
             
                           
Vaatetusalan sopimuskäytänteet 5      
             
                           
0015250000510520000000002.57.51052.57.51515
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                   
               
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
01515000015015000000007.57.5007.512.50055
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                         
000150000005100000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060303030303030303015151515151515151520202012.522.52525

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu yhteiskunnassa tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Yhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet integroivat opiskelun osaksi työelämän verkostoja ja käytänteitä. Koulutuksen ytimessä on vaatetusalan vastuullisuuteen liittyvä osaaminen kansainvälisessä toimintakentässä.

Vaatetusalan yritykset Suomessa tarvitsevat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on hyvä kokonaiskuva alan nykyaikaisistä liiketoimintamalleista. Heillä on alan ammatillisten taitojen lisäksi ymmärrystä toimialan vastuullisuudesta sekä sosiaaliset taidot eri maiden ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun. He osaavat seurata alan jatkuvaa muutosta, hyödyntää osaamistansa ja ongelmaratkaisukykyään joustavasti työelämän kehittämisessä. He hallitsevat alan standardit ja jatkuvasti muuttuvat sovellutukset.

Vestonomi (AMK) -tutkinnon suorittanut osaa hakea ja analysoida tietoa sekä käyttää sitä innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä. Hän tuntee vastuunsa ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vestonomi tuntee materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä vaatteiden tekniset ratkaisut. Hän osaa soveltaa tietoaan luovasti eri tuoteryhmissä. Hän hallitsee kaupallisten mallistojen muodon- ja laadunhallinnan, mitoituksen ja ohjeistuksen kansainvälisessä tuotantoketjussa. Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen yhdistettynä tuotehallintaan sekä valmiudet trendien soveltamiseen ja jalkauttamiseen kuluttajille. Hänellä on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen. Vestonomilla on lisäksi alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.

Vaatetusala on yksi suurimpia toimialueita maailmantaloudessa. Vestonomit sijoittuvat avaintehtäviin vaatetusbisneksessä. He tuntevat suomalaisen ja kansainvälisen vaatetuskentän ja pystyvät toimimaan asiantuntijoina alan globaalissa verkostossa. Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma on Suomen ainoa vaatetusalan teolliseen tuotehallintaan valmistava tutkinto, jossa huomioidaan vaatteen koko elinkaari. Metropolian vaatetusalan koulutus tuottaa laaja-alaisia osaajia vaatetusalan yrityksiin: asiantuntijuutta teollisesti valmistutettavien vaatteiden muodon- ja laadunhallintaan; vastuullisia tiimiosaajia mallisto- ja valikoimasuunnitteluun; asiantuntijoita vaatetusalan kaupallisten ja tuotannollisten prosessien hallintaan ja hankintaan; asiantuntijuutta vaatetusbisnekseen, maahantuontiin, agentuuritoimintaan, ostoihin ja myyntiin.

Opetussuunnitelma 2020 on rakennettu ottaen huomioon vaatetusalalla tarvittavan osaamisen laaja-alaisuus, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimus, digitalisoituminen ja kansainvälistyminen.

Vestonomi (AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden hakea Vestonomi (ylempi AMK) -tutkintoon tai muuhun soveltuvaan ylempään korkeakoulututkintoon.


Vaatetusalan opetussuunnitelma 2020,
vestonomi (AMK) 240 op

Opetussuunnitelma sisältää:
Vaatetusalan pakolliset opinnot 155 op
Vaatetusalan vaihtoehtoiset opinnot 25 op (ks. liite)
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Opintojaksot vuosittain:

1. OPINTOVUOSI 60 op
Vaatetusalan toimintaympäristöt ja vastuut 5 op
Vartalon ja vaatteen visualisointi 5 op
Vaatteiden teolliset rakenteet ja vaatetustekniikka 5 op
Tekstiilikuidut ja vaatetusmateriaalit 5 op
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 1 5 op
Vaatetusalan suunnitteluohjelmistot 5 op
Vaatetussuunnittelu ja tuotteistaminen 5 op
Teollinen kaavoitus ja sarjonta 5 op
Muotoilutekniikat 5 op
Markkinointi ja brändäys 5 op
Vaatetusalan ja pukeutumisen historia 5 op
Vartalot ja vaatteet: naisten vaatteiden kaavoitus 2 5 op

2. OPINTOVUOSI 60 op
Kiertotalous ja standardit vaatetusalalla 5 op
Vartalot ja vaatteet: miesten vaatteiden kaavoitus 5 op
Mallistosuunnittelun digitaaliset työvälineet 5 op
Tekstiiliteknologia, testaus ja kierrätyskuidut 5 op
Vastuullinen mallistosuunnittelu 5 op
Neulosten kaavoitus, mitoitus ja laadunvarmistus 5 op
Miesten vaatteiden sarjonta, tuotanto-ohjeistus ja mitoitus 5 op
Vaatetusalan ammatillinen englanti 5 op
Toimitusketjun hallinta 5 op
Harjoittelu 1 15 op

3. OPINTOVUOSI 60 op
Monialainen innovaatioprojekti 10 op
Tekstiilimateriaalien viimeistely, testaus ja tuoteturvallisuus 5 op
Vaatetusfysiologia ja -ergonomia 5 op
Syventävä mallistosuunnittelu, toimitusajat ja tuotannon ulkoistaminen 5 op
Päällys- ja ulkoiluvaatteiden ohjeistus ja sarjonta 5 op
Vaatetusalan vaihtoehtoiset opinnot 10/25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5/15 op
Harjoittelu 2 15 op

4. OPINTOVUOSI 60 op
Tutkimusmenetelmät ja -välineet 5 op
Vaatetusalan tutkimusviestintä ja työelämän ruotsi 5 op
Vaatetusalan osto- ja myyntitoiminta 5 op
Turvallisten lastenvaatteiden laadunhallinta 5 op
Vaatetusalan vaihtoehtoiset opinnot 15/25 op
Vapaasti valittavat opinnot 10/15 op
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 op

TUTKINTOVASTAAVA
Irmeli Osara
puh. +358 40 1690 728
PL 4072, 00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman opintokokonaisuudet sijoittuvat seuraaville kompetenssialueille (ks. liite):
• vaatetusalan materiaalit ja vastuullisuusosaaminen,
• laadunhallinnan osaaminen,
• mallisto- ja valikoimasuunnittelun osaaminen,
• bisnes- ja trendiosaaminen ja
• vaatetusalan innovaatio- ja kehitysosaaminen.

Opetussuunnitelmassa on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteiset kompetenssit (ks. liite):
• oppimisen taidot,
• eettinen osaaminen,
• työyhteisöosaaminen,
• innovaatio-osaaminen,
• monikulttuurisuusosaaminen ja
• teknologia osaaminen.