OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti 5
       
               
                       
Ammatillinen ruotsi 5  
       
                 
                   
Yrittäjyys 5      
           
                         
   
Opinnäytevalmiudet 5      
           
                         
   
1050105550001002.52.52.52.52.52.50000005500
Visuaalisen kulttuurin perusopinnot
                                                       
Valokuvaus 5
       
               
                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
             
                           
Portfolio 5
       
               
                       
Visuaalisen viestinnän teoria 5
     
             
                           
Taidehistoria 5
       
               
                       
250001015000000557.57.5000000000000
Visuaalisen suunnittelun perusopinnot
                                                       
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet 15
     
             
                           
Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen 10  
       
                 
                   
Liikegrafiikka 5  
       
                 
                   
15150015015000007.57.5007.57.50000000000
Visuaalinen muotoilu
                                                       
Julkaisun ulkoasun suunnittelu 10
       
               
                       
Kuva ja kuvitus 5  
       
                 
                   
Visuaalisen suunnittelun projekti 10  
         
                   
               
Digitaaliset käyttöliittymät 5    
         
                     
           
101550010510500000552.52.5552.52.5000000
Markkinoinnin visuaalinen suunnittelu
                                                       
Visuaalinen markkinointiviestintä 10  
         
                   
               
Yritysilmeen suunnittelu 10  
         
                   
               
Markkinointi 5    
         
                     
           
Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu 15    
         
                     
           
Palvelumuotoilu 5    
         
                     
           
0202500002025000000000101012.512.5000000
Visuaalisen viestinnän muotoilun soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
Käsivarapiirustus 5                                                        
Konseptitaide 5                                                        
Muotoiluajattelu 5                                                        
Soveltava ammatillinen projekti 5                                                        
Informaation visualisointi 5                                                        
Kirjainmuotoilu 5                                                        
Pakkausmuotoilu 5                                                        
Verkkopalveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu 5                                                        
Digitaalisen markkinoinnin tuotantomenetelmät 5                                                        
Mainostekstien suunnittelu 5                                                        
000150000001500000000000007.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
 
   
     
       
           
Innovaatioprojekti
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10      
             
                           
0502000500051500002.52.50000002.52.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060303030303030303015151515151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Visuaalisen viestinnän muotoilu - Graafinen suunnittelu

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.