OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Mobiilit terveyssovellukset 15
     
           
                       
Pelikehitys 15
     
           
                       
Web-tekniikat ja digitaalinen media 15
     
           
                       
Älykkäät IoT-laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Ohjelmistotuotannon perusteet
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5  
       
                 
                     
Ohjelmointiprojekti 5  
       
                 
                     
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5  
       
                 
                     
Web-sovelluskehitys 1 5  
       
                   
                   
Web-projekti 5  
       
                   
                   
Diskreetti matematiikka 5  
       
                   
                   
Pelisovellusten perusteet
                                                       
Pelisuunnittelu 5  
       
                 
                     
Tietokannat ja pelinkehitys 5  
       
                 
                     
Pelimatematiikka 5  
       
                 
                     
Pelimoottorit 5  
       
                   
                   
Olio-ohjelmointi (C++) 5  
       
                   
                   
Pelifysiikka 5  
       
                   
                   
Mobiilisovellusten perusteet
                                                       
Olio-ohjelmointi ja tietoliikenne 15  
       
                 
                     
Web-teknologian peruskonseptit 15  
       
                   
                   
Mediatekniikan perusteet
                                                       
Digitaalisen median perusteet 15  
       
                 
                     
Web-sovelluskehityksen perusteet 15  
       
                   
                   
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
                                                       
Fysiologisten mittausten teknologia I
                                                       
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5  
       
                 
                     
Soveltava anatomia ja fysiologia 5  
       
                 
                     
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5  
       
                 
                     
Fysiologisten mittausten teknologia II
                                                       
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5  
       
                   
                   
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5  
       
                   
                   
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5  
       
                   
                   
Älykkäiden IoT-järjestelmien perusteet
                                                       
IoT-laitteiden C-ohjelmointi 5  
       
                 
                     
Reitityksen, kytkennän ja langattomien verkkojen perusteet 5  
       
                 
                     
Insinöörimatematiikka 5  
       
                 
                     
IoT-laitteiden olio-ohjelmointi 5  
       
                   
                   
Yritysverkkojen konfigurointi, tietoturva ja automaatio 5  
       
                   
                   
Todennäköisyys ja tilastomatematiikka 5  
       
                   
                   
0180000018000000000090900000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Ohjelmistotuotanto
                                                       
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5  
         
                   
                 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5  
         
                   
                 
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5  
         
                   
                 
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                     
               
Suunnittelumallit 5  
         
                     
               
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5  
         
                     
               
Web-sovelluskehitys 2 5    
         
                     
             
Datan käsittely ja koneoppiminen 5    
         
                     
             
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5    
         
                     
             
Ohjelmistojen laatu 5    
         
                       
           
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5    
         
                       
           
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5    
         
                       
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Ohjelmistotuotanto)
                                                       
Pelisovellukset
 
       
                 
           
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                   
                 
C++ -projekti 5  
         
                   
                 
VR/AR ja konsoliohjelmointi 5  
         
                   
                 
Peliprojekti 15  
         
                     
               
Peliohjelmointi ja tekoälyt 5    
         
                     
             
Pelisovellusten taustajärjestelmät 5    
         
                     
             
Grafiikkaohjelmointi 5    
         
                       
           
Moninpeliprojekti 15    
         
                     
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Pelisovellukset)
(Opintokokonaisuus sisältää ammattiopintoja, joilla voi korvata opetussuunnitelman pääaineopintoja. Opintotarjonta määritellään lukuvuosittain.)
                                                       
Mobiilisovellukset
                                                       
Web-pohjaiset mobiilisovellukset 15  
         
                   
                 
Mobiilisovellusten kehitys 15  
         
                     
               
Sensoripohjaiset mobiilisovellukset 15    
         
                     
             
Mobiiliprojekti 15    
         
                       
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Mobiilisovellukset)
                                                       
Mediatekniikka
                                                       
Web-teknologiat ja media-alustat 15  
         
                   
                 
Mediapalvelut ja käyttäjäkokemus 15  
         
                     
               
Mediajakelu ja tietovirrat 15    
         
                     
             
Mediapalvelut-projekti 15    
         
                       
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Mediatekniikka)
                                                       
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
                                                       
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
                                                       
eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5  
         
                   
                 
eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5  
         
                   
                 
Web-sovelluskehitys 1 5  
         
                   
                 
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II
                                                       
Web-sovelluskehitys 2 5  
         
                     
               
Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttäjätutkimus 5  
         
                     
               
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 2 5  
         
                     
               
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I
                                                       
Digitaaliset omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet 5    
         
                     
             
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 5    
         
                     
             
Hyvinvointi, terveys ja robotiikka 5    
         
                     
             
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II
                                                       
Telehealth ja telelääketieteen sovellukset 5    
         
                       
           
Lääketieteellinen kuvantaminen 5    
         
                       
           
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 3 5    
         
                       
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (Hyvinvointi- ja terveysteknologia)
(Opintokokonaisuus sisältää ammattiopintoja, joilla voi korvata opetussuunnitelman pääaineopintoja. Opintotarjonta määritellään lukuvuosittain.)
                                                       
Älykkäät IoT-järjestelmät
()