OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikan opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Ohjelmistotekniikan opintopolku

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Älykkäiden järjestelmien ja ohjelmistotekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Edistynyt olio-ohjelmointi
                                                       
Lähiverkot 5                                                        
Fysiikka ja matematiikka sähkömagnetiikassa 5                                                        
Insinöörimatematiikka 5                                                        
Olio-ohjelmointi 5                                                        
Java-ohjelmointi 1 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-ohjelmointi ja tiedonhallinta 15                                                        
Moderni tietokoneen arkkitehtuuri 5                                                        
Java-ohjelmointi 2 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Älykkäät järjestelmät ja ohjelmistotekniikka
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Sovelluskehityksen menetelmät
                                                       
Sovelluskehitysmenetelmät 15                                                        
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Ohjelmistorakenteet ja -mallit 15                                                        
Avoimet käyttöjärjestelmät ja Tietorakenteet
                                                       
Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät 15                                                        
Ohjelmistotuotannon start-up
                                                       
Ohjelmistotuotannon start-up 15                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ohjelmistotekniikan opintopolku

Opiskelijat hankkivat ohjelmistotuotannon ammatilliset taidot: ohjelmistotuotannon prosessit, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää taitojaan ongelmanratkaisussa tekniikan eri osa-alueilla (matemaattinen ajattelu).

- Ohjelmistokehityksen prosessit ja hallinta
- Ohelmistojen rakenteet ja mallit
- Avoimet standardit ja rajapinnat
- Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
- Matematiikka ja fysiikka

Opetuskieli englanti.

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.
Pääaine valitaan 1.vuoden opintojen jälkeen. Pääaineina ovat ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mobiilisovellukset, mediatekniikka, älykkäät järjestelmät ja ohjelmistot, verkot ja pilvipalvelut tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen opintoja.
Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.