OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Hyvinvointi- ja terveysteknologian opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Hyvinvointi- ja terveysteknologian opintopolku

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fysiologisten mittausten teknologia I
                                                       
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5                                                        
Soveltava anatomia ja fysiologia 5                                                        
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5                                                        
Fysiologisten mittausten teknologia II
                                                       
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5                                                        
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
                                                       
eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5                                                        
eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5                                                        
Web-sovelluskehitys 1 5                                                        
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II
                                                       
Web-sovelluskehitys 2 5                                                        
Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttäjätutkimus 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 2 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I
                                                       
Digitaaliset omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet 5                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 5                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II
                                                       
Telehealth ja telelääketieteen sovellukset 5                                                        
Hyvinvointi, terveys ja robotiikka 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 3 5                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Matemaattiset perustaidot 5                                                        
Ryhmätyötaidot 1                                                        
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian opintopolku

Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet (30 op)
- Fysiologisten mittausten teknologia I (15 op)
- Fysiologisten mittausten teknologia II (15 op)

Hyvinvointi- ja terveysteknologia (60 op)
- Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I (15 op)
- Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II (15 op)
- Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I (15 op)
- Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II (15 op)

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.
Toisena opintovuotena valitaan pääaine: ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mobiilisovellukset, mediatekniikka, älykkäät järjestelmät, tietoverkot ja sovellukset tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Osassa pääaineista on tarjolla usemapi kuin yksi opintopolku. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen suuntaavien ammattiaineiden opinnot.
Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot (pääaineopinnot) 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.