OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma > Maanmittaustekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Maanmittaustekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Maanmittaustekniikan matematiikka 1 5
     
             
                           
Maanmittaustekniikan matematiikka 2 5
       
               
                       
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5      
           
                         
   
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5      
           
                         
   
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Monialainen innovaatioprojekti 10      
             
                           
Tekniikan alan ruotsi 5
       
               
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
255020101505001010557.57.5002.52.500005555
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Mittaus- ja kartoitustekniikka I 5
     
             
                           
Mittaus- ja kartoitustekniikka II 5  
       
                 
                   
Oikeusoppi 5
     
             
                           
Kiinteistötekniikka 10
     
             
                           
Kiinteistötoimitukset I 5
       
               
                       
Kiinteistötoimitukset II 5    
           
                       
       
Tilastomatematiikka ja virhearviolaskenta 5  
         
                   
               
Maanmittaustekniikan fysiikka 5
       
               
                       
Tietotekniikan soveltava kurssi 5    
           
                       
       
Kartografia 5  
       
                 
                   
Paikkatietotekniikka 5  
         
                   
               
Maankäyttö ja yhteiskunta 5  
       
                 
                   
Rakennuslainsäädäntö 5  
         
                   
               
Yleiskaavoitus 5  
         
                   
               
Asemakaavoitus 5      
           
                         
   
Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät 5  
       
                 
                   
Yhdyskuntatekniikka 5
       
               
                       
Arviointitekniikka 5    
           
                       
       
Kiinteistöoikeus 5    
           
                       
       
Kiinteistöhallinto ja tonttituotanto 5  
       
                 
                   
Kaukokartoitus 5  
         
                   
               
Käytännön mittaus-ja kartoitustekniikka 5    
           
                       
       
Tietomallinnus 5  
         
                   
               
3555255201525300255010107.57.512.512.515150012.512.52.52.500
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Laserkeilaus 5  
         
                   
               
Matemaattinen geodesia 5    
           
                       
       
Paikkatiedon keruu 5      
           
                         
   
Paikkatietoanalyysit 5      
           
                         
   
Ympäristövaikutusten arviointi 5      
           
                         
   
Liikennesuunnittelu 5    
           
                       
       
Arviointi- ja lunastustoimitukset 5      
           
                         
   
Kiinteistöliiketoiminta 5      
             
                           
Erikoismittaukset 5      
           
                         
   
05103000050102550000002.52.5005512.512.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
           
Harjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6065657030302540303540301515151512.512.52020151517.517.520201515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma antaa opiskelijoilleen maanmittausalan tietoja ja taitoja sekä valmiuksia toimia alalla menestyksekkäästi.
Opinnot kattavat laaja-alaisesti maanmittauksen eri osa-alueet, tavoitteenaan vastata työelämän vaatimuksiin ja edellytyksiin.
Opinnot kattavat insinööriteknistä ja yleissivistävää tietoutta, maanmittausalan keskeiset teemat, kuten mittaukset- ja kartoitukset, paikkatiedot, kiinteistötiedot sekä niiden hallinnan ja ympäristönsuunnittelun ja kiinteistötekniikan.