OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen bio- ja kemiantekniikan alaan
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Kemian perusteet 1 5
     
             
                             
Kemian perusteet 2 5
     
               
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Johdantoprojekti ja ammatillinen viestintä 5
     
             
                           
30000300000000151500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Insinöörikemia 5
       
                 
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Biotieteiden perusteet 5
       
               
                         
Elintarvikekemia ja ravitsemusoppi 5
       
                 
                       
Analyyttinen ja orgaaninen kemia 5
       
               
                         
Teolliset prosessit ja materiaalit 5
       
               
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltava projekti 10
       
               
                       
40000040000000002020000000000000
Biomateriaalien ominaisuudet
                                                       
Aistinvarainen arviointi 5  
       
                   
                   
Biokemia ja geenitekniikka 5  
       
                   
                   
Teollinen mikrobiologia 5  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 5  
       
                 
                   
Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka 5  
       
                 
                   
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 1 5  
       
                 
                     
03000003000000000015150000000000
Reaktiot ja reaktorit
                                                       
Aineominaisuudet 5  
       
                 
                     
Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa 5  
       
                 
                     
Prosessitekniikan ilmiöt ja matematiikka 5  
       
                 
                     
Reaktiotekniikka 5  
       
                   
                   
Taseet 5  
       
                   
                   
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus 5  
       
                   
                   
03000003000000000015150000000000
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet
                                                       
Materiaalitekniikka 10  
       
                 
                     
Materiaaliominaisuuksien tutkiminen -projekti 5  
       
                 
                     
0150000150000000001500000000000
Metallirakenteiden suojaus
                                                       
Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5  
       
                   
                   
Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10  
       
                   
                   
0150000150000000000150000000000
Bio- ja elintarvikeprosessit
                                                       
Fermentointitekniikka 5  
         
                   
                 
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 2 5  
         
                   
                 
Tuotekehitysprojekti 5  
         
                     
               
Bioprosessitekniikka 5  
         
                     
               
Tuotantohygieniaprojekti 5  
         
                   
                 
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 5  
         
                     
               
03000000300000000000151500000000
Prosessitekniikka
                                                       
Tehdassuunnittelun perusteet 5  
         
                   
                 
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 5  
         
                   
                 
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5  
         
                   
                 
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                     
               
Yksikköprosessit 1 5  
         
                     
               
Prosessien käyttö ja kunnossapito 5  
         
                     
               
03000000300000000000151500000000
Kone- ja laiterakennuksen materiaalit ja pinnoitteet
                                                       
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 10  
         
                   
                 
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 5  
         
                   
                 
0150000015000000000015000000000
Rakennusten pinnat
                                                       
Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 10  
         
                     
               
Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 5  
         
                     
               
0150000015000000000001500000000
Tuotteet, laatu ja turvallisuus
                                                       
Bioalan tuotteet 10    
         
                     
           
HSEQ 5    
         
                       
           
Process Planning Project 5    
           
                       
         
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
00300000025500000000001015500000
Sovellettu prosessitekniikka
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                       
           
Yksikköprosessit 2 5    
         
                     
             
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Turvallinen ja taloudellinen tehdas
                                                       
Tehdassuunnittelun syventävät opinnot 10    
           
                       
       
Ympäristö ja turvallisuus 5    
           
                       
         
Automaatiotekniikka 5    
         
                     
           
00200000051500000000002.52.51050000
Innovaatiotoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tuotteiden suunnittelu ja valmistus 5    
         
                     
             
Teolliset pinnoitteet 5    
         
                     
             
Ajankohtaista materiaali- ja pinnoitetekniikasta 5    
         
                       
           
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
           
00350000035000000000002015000000
Tehdassuunnittelu ja yrityksen kannattavuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Ajankohtaista Bio- ja elintarviketekniikasta 5    
           
                       
         
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
         
                     
             
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
0020000005150000000000501050000
Pintakäsittelylinjat ja -laitokset
                                                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
         
Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 5    
           
                       
         
Ympäristö ja turvallisuus 5    
           
                       
         
0015000000150000000000001500000
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                         
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000000157.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7018016530304090901006522.57.5151520204545454552.547.5402511.311.33.83.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä. Niiden lisäksi biologian osaaminen korostuu biotekniikan ja elintarviketekniikan opinnoissa. Ala tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Tulevat työpaikat löytyvät usein näiden tuotteiden tutkimus-, kehitys- tai tuotantopuolelta. Myös teollisen toiminnan ympäristövalvonta tarjoaa työpaikkoja alan insinööreille.

Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattisluonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ensimmäisen vuoden syksyllä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemian prosessitekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Osaamistavoitteet

Ohjelman yhteisissä osaamisissa painotetaan kemian ja bio- sekä materiaalitekniikan vankkaa perustuntemusta. Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista. Keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.