OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka, Materiaali- ja pinnoitetekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka, Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen bio- ja kemiantekniikan alaan
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Kemian perusteet 1 5
     
             
                             
Kemian perusteet 2 5
     
               
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
               
                           
3000030000000012.517.500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Insinöörikemia 5
       
                 
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Analyyttinen ja orgaaninen kemia 5
       
               
                         
Teolliset prosessit ja materiaalit 5
       
               
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltava projekti 10
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet
                                                       
Materiaalitekniikka 10  
       
                 
                     
Materiaaliominaisuuksien tutkiminen -projekti 5  
       
                 
                     
0150000150000000001500000000000
Metallirakenteiden suojaus
                                                       
Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5  
       
                   
                   
Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10  
       
                   
                   
0150000150000000000150000000000
Kone- ja laiterakennuksen materiaalit ja pinnoitteet
                                                       
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 10  
         
                   
                 
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 5  
         
                   
                 
0150000015000000000015000000000
Rakennusten pinnat
                                                       
Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 10  
         
                     
               
Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 5  
         
                     
               
0150000015000000000001500000000
Innovaatiotoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tuotteiden suunnittelu ja valmistus 5    
         
                     
             
Teolliset pinnoitteet 5    
         
                     
             
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Ajankohtaista materiaali- ja pinnoitetekniikasta 5    
         
                       
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                       
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
           
003500000350000000000017.517.5000000
Pintakäsittelylinjat ja -laitokset
                                                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
         
Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 5    
           
                       
         
Ympäristö ja turvallisuus 5    
           
                       
         
0015000000150000000000001500000
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                         
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000000157.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060653030303030353022.57.512.517.515151515151517.517.5151511.311.33.83.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Opiskelijat ammatillisen pääaineen suoritettuaan:
- Tuntevat materiaalien ja pinnoitteiden teknisen hyödyntämisen kannalta olennaiset ominaisuudet ja osaavat valita käyttötarkoituksenmukaiset materiaalit ja pinnoitteet.
- Tuntevat, miten materiaalien rakenne ja käyttöolosuhteet vaikuttavat niiden ominaisuuksiin, ja osaavat käsitellä materiaaleja haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.
- Osaavat mitata materiaalien ja pinnoitteiden yleisimpiä ominaisuuksia.
- Osaavat valita menetelmät metallien korroosion estämiseksi.
- Osaavat suunnitella ja johtaa pinnoitteiden valmistusta laadukkaasti ja taloudellisesti.
- Osaavat mitoittaa materiaalien ja pinnoitteiden valmistusprosessissa käytettäviä yleisimpiä laitteita.
- Tuntevat tuotannon ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä osaavat hakea tarvittavat viranomaisluvat.

Bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä. Niiden lisäksi biologian osaaminen korostuu biotekniikan ja elintarviketekniikan opinnoissa. Ala tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Tulevat työpaikat löytyvät usein näiden tuotteiden tutkimus-, kehitys- tai tuotantopuolelta. Myös teollisen toiminnan ympäristövalvonta tarjoaa työpaikkoja alan insinööreille.

Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattisluonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ensimmäisen vuoden syksyllä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemian prosessitekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Osaamistavoitteet

Ohjelman yhteisissä osaamisissa painotetaan kemian ja bio- sekä materiaalitekniikan vankkaa perustuntemusta. Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista. Keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.