OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Toimintaterapeutti (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Kaija Kekäläinen
Puh. +358 40 334 5368
Email: kaija.kekalainen(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta
>>

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Päiväopetuksessa kurssit toteutetaan pääosin lähiopetuksena osa verkko-opintoina. Monimuoto-opetuksessa lähi-, etä ja verkko-opintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu 1 toinen lukukausi
Harjoittelu 2 kolmas lukukausi
Harjoittelu 3 neljäs lukukausi
Harjoittelu 4 joko 5,6 tai 7. lukuakusi

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto mahdollista 5. lukukaudesta alkaen.