OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Lisäkoulutus > Pelastajat: sairaankuljetuksen opetussuunnitelma

Pelastajat: sairaankuljetuksen opetussuunnitelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoituminen opiskeluun 0.7
 
   
Anatomia ja fysiologia 1 ja 2 3
Syrjäytyminen 0.7
 
   
Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus 0.7
 
   
Lääketieteelliset aineet 3.7
Operatiivinen toiminta 1 1.5
Ensihoidon perusvalmiudet, harjoittelu 7.5
 
   
Ensihoidon perusvalmiudet 4.5
Sosiaalipolitiikka 0.7
 
   
Psykologia 0.7
 
   
Farmakologia 1.5
 
   
Patofysiologia 1 0.7
Anatomia ja fysiologia 1 2
Hoitotyön perusteet 6.7
Hoitotyön perusteet harjoittelu 3
3614.521.57.37.310.810.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3614.521.57.37.310.810.8

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Pelastuhallinnon ammattitutkintojen opetussuunnitelma
Miehistötutkinnon pelastajalinjan sairaankuljetuksen oppimäärä 36 op

Koulutus toteutetaan Terveys- ja hoitoalan klusterissa maksullisena palvelutoimintana sopimukseen perustuen. Vastuuopettajana Virpi Prieur