OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Construction and Real Estate Management
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Hannu Hakkarainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Haku ohjelmaan tapahtuu HTW Berlinin ohjeiden mukaisesti.
http://conrem.htw-berlin.de/applying/
Opinnot sisältävät vähintään yhden lukukauden (kevät/syksy) mittaiset opinnot HTW Berlinissä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijalla on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet ja Berliinin HTW:n ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä:
opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/
Lisäksi noudatetaan Berliini HTW:n vaatimuksia.

Tutkinnon profiili

Opinnot ovat rakennus- ja kiinteistöalan koulutusta, jotka keskittyvät erityisesti rakentamis- ja kiinteistötalouteen. Opinnot ovat osa kansainvälistä Masters of Science-tutkintoa, jonka Metropolia toteuttaa yhdessä HTW-Berlinin kanssa. Tutkinto sisältää mahdollisuuden M.Sc. kaksoistutkintoon (Double degree). HTW-Berlin myöntää Master of Science- todistuksen opintojen jälkeen. Metropolia myöntää YAMK tutkinnon niille opiskelijoille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus B.Sc. tutkinnon jälkeen.

Keskeiset oppimistulokset

Ohjelman keskeinen tavoite on antaa tietämystä rakentamis- ja kiinteistötalouden keskeisistä aiheista yhdistettynä korjausrakentamiseen, tietomallintamiseen ja projektinhallintaan.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koulutus tarjoaa opiskelua kansainvälisessä oppimisympäristössä ja antaa mahdollisuuden pätevöityä rakennus- ja kiinteistöalan johtotehtäviin.

Jatko-opinnot

Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoissa esim. tohtoritutkintoon johtavissa ohjelmissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit on esitetty Metropolian tutkintosäännössä:
opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/
Muut säännöt on esitetty opintojaksojen toteutusten tiedoissa.
Lisäksi noudatetaan Berliinin HTW:n vaatimuksia.

Valmistuminen

Opiskelija voi valmistua, jos on läsnäolevana opiskelijana ja suorittanut kaikki vaadittavat opintojaksot hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Opetus järjestetään kokonaan englanniksi. Koko Masters of Science- koulutusohjelman kesto on kaksi vuotta. Suoritettavien opintojen laajuus on 60 ... 120 op opiskelijan esitiedoista riippuen. Metropolian rakennustekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää osa opinnoista B.Sc tutkintoon.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinnossa ei ole pakollista harjoittelua. Opiskelijat päässääntöisesti työskentelevät opintojen aikana ja opintoihin liittyvät tehtävät ovat opiskelijoiden omasta organisaatiosta.

Opiskelijavaihto

Ohjelman Metropolian tutkinto-opiskelijat ovat toisen vuoden vaihto-opiskelijoina HTW:ssä ja HTW:n tutkinto-opiskelijat ensimmäisen vuoden Helsingissä.