OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Talotekniikka (ylempi AMK), Suuntaavat opinnot, sähköinen talotekniikka
Ylempi AMK-tutkinto

Talotekniikka (ylempi AMK), Suuntaavat opinnot, sähköinen talotekniikka

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                           
Yhteiset opinnot
                           
Energia-, elinkaari- ja ympäristölaskelmat 5
 
   
         
Lähes nollaenergia-rakentaminen 5  
   
       
 
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
Suuntaavat opinnot, sähköinen talotekniikka
                           
Väylätekniikka 5
 
   
         
Rakennusten automaatiojärjestelmät 5
 
     
       
16.09.08.37.75.33.73.35.05.02.72.72.72.71
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
Korjausrakentamisen projektinhallinta 5  
     
           
Työ- ja esimiesjuridiikka 5
   
       
         
EXCEL tehokäyttö 5
 
   
         
Esimiehenä kehittyminen 5
   
       
         
15.053.311.7051.71.711.70002.52.5
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö, Työelämän kehittämistehtävä 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 413411.629.415.318.756.721.77.77.77.710.28.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Suuntaavat opinnot, sähköinen talotekniikka

Talotekniikka (ylempi AMK)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin. Ylempi AMK -tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Suuntaavat opinnot ovat:
• LVI-tekniikka ja
• Sähköinen talotekniikka

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (15 op), syventävistä opinnoista (10 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle. Yhteisten opintojen pääpaino on energiatehokkuudessa, elinkaarikustannuksissa, ympäristövaikutuksissa sekä lähes nollaenergiarakentamisen ratkaisuissa ja tutkimusvalmiuksissa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko LVI-tekniikan tai sähköisen talotekniikan opintojaksot. Pääteemat LVI-tekniikassa ovat sisäolosuhteiden ja energiatalouden mallinnus ja simulointi sekä lämmöntuotantoratkaisut uusiutuvilla energialähteillä. Sähköisen talotekniikan keskeisiä aiheita ovat rakennusautomaation sekä rakennusten tieto- ja turvallisuusjärjestelmien kokonaisvaltainen osaaminen ja integrointi.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lukuvuodessa on 7 - 10 lähiopetusjaksoa. Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.