OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK) > Musiikki (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikki (ylempi AMK)

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kaikille yhteiset opinnot
                     
Asiantuntijuuden vahvistaminen 5
 
 
   
Työhyvinvoinnin rakentaminen 5
 
 
   
Kehittämistyön johtaminen 5
 
 
   
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
 
   
20010100555500
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Ammattiosaamista syventävät opinnot 5
 
 
   
502.52.501.31.31.31.300
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus 15
 
 
   
Opinnäytetyön tulosten arviointi ja julkistaminen 15  
   
       
15157.57.5153.83.83.83.87.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 401520201510.110.110.110.17.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opiskelija voi valita oman ammatillisen kehittymisensä kannalta tarpeellisia opintoja. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Koulutuksen tavoitteena on:
• kehittää muusikon ja musiikkipedagogin ajankohtaisiin ja ennakoitaviin työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta.
• vahvistaa musiikkialan kehittämistyössä tarvittavaa osaamista.
• tukea ajankohtaisiin haasteisiin vastaavien kehittämisprojektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
• edistää erityisosaamista vaativaa musiikkialan kehittämistä.