OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK) > Musiikki (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikki (ylempi AMK)

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kaikille yhteiset opinnot
             
Kehittämistyön johtaminen, työyhteisöt ja ryhmäilmiöt 5
Luova muusikkous - luova opettajuus 5
Asiantuntijan kieli- ja kansainvälisyystaidot 5
Työelämän kehittämisen menetelmät 5
2010105555
Oman erityisalan syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Musiikilliset taidot 5
Pedagogiset taidot 5
Musiikkiteknologiset taidot 5
Oman alan erityistaidot 5
2010105555
Opinnäytetyö
             
Kehittämistyön toteuttaminen 20
Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte 10
3015157.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
0000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70353517.517.517.517.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn.

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa. Opetussuunnitelman pohjalta laaditaan jokaiselle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, sillä koulutus mahdollistaa joustavan ja yksilöllisesti suunnitellun ammatillisen kehittymisen. Opintojaksot muodostavat integroidun ja yhtenäisen opiskeluprosessin. Opetus toteutetaan asiantuntijaluentojen, vertaisryhmätyöskentelyn ja henkilökohtaisen ohjauksen muodossa.
Koulutuksessa hyödynnetään musiikin aikuiskoulutukseen soveltuvia vertaisoppimisen ja yhteisöllisen oppimisen työtapoja.

Koulutuksen yleisinä tavoitteina ovat:

1. Muusikon ja pedagogin työtehtäviin liittyvän asiantuntijuuden kehittäminen.
2.Musiikkioppilaitosten ja musiikkialan työyhteisöjen kehittämistyössä tarvittavan johtamisosaamisen vahvistaminen.
3. Uutta luovien oppimis- ja kehittämisprojektien toteuttaminen.
Uusien tai erityisosaamista vaativien alojen kehittämisen tukeminen (esimerkiksi musiikkiteknologiaan liittyvät alat, kulttuurinen vanhustyö, taideintegraatio).

Metropolian musiikin YAMK-koulutuksen vahvuuksina ovat:
- pitkä kokemus laadukkaan YAMK- kehittäjäkoulutuksen järjestämisestä,
- monipuolinen opetustarjonta joka vastaa henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien moniin tarpeisiin,
- aikuiskoulutuksen vahva pedagoginen osaaminen,
- ammattitaitoinen ja kokenut ohjaaja- ja työnohjaajakunta,
- digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopetuksen sulava hyödyntäminen,
- koulutuksen jatkuva kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.