OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK) > Musiikki (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikki (ylempi AMK)

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kaikille yhteiset opinnot
             
Ammatillinen vuorovaikutus, ryhmäilmiöt ja johtajuus 4
Työssäoppiminen, urakehitys ja ammattiroolien muutokset 3
Projektinhallinta ja kehittäjäosaaminen 4
Asiantuntijan kieli- ja kansainvälisyystaidot 4
Teemaseminaari 3
Luova muusikkous 1 3
2110.510.55.35.35.35.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 9 op)
             
Luova muusikkous 2 3
Laulu- ja instrumenttiopinnot 0              
Sävellys 0              
Sovitus 3
Musiikin johtaminen 3
Tuottaminen 3
Vapaa säestys 3
Vanha musiikki 3
Lapsikuoronjohto 3
Ergonomia ja äänenhuolto 3
Sosiaalinen media ja markkinointi 3
Erityisalan vapaasti valittavat opinnot 0              
Syventävät laulu- ja instrumenttiopinnot 0              
Musiikkipedagogiikan erityiskysymyksiä 3
Nuotinnusohjelman käyttö 3
Äänitys- ja editointiohjelman käyttö 3
Musiikkiteknologian perusteet 3
Sekvensseriohjelman käyttö 3
42212110.510.510.510.5
Opinnäytetyö
             
Tiedonhankinta ja työsuunnitelma 3
Tutkimus- ja kehittämisprojektin toteuttaminen 15
Raportin kirjoittaminen, viimeistely ja kypsyysnäyte 12
3015157.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 9346.546.523.323.323.323.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Musiikin koulutus
Tutkintojen taso
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Suoritettavat tutkinnot
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)