OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Hankintatoimen koulutusohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimen koulutusohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Hanna Harilainen
tutkintovastaava
Tel. +358 40 672 8890
E-mail: hanna.harilainen@metropolia.fi
PO Box 4071, FI-00079 Metropolia, Finland

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelijavalinta ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Tutkinnon profiili

Tutustu Hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan ja voimassa olevaan opetussuunnitelmaan täällä: >>

Tavoitteena on asiantuntija- ja johtotason hankintatehtävissä tarvittava osaaminen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Ylempi amk-tutkinto on profiililtaan erittäin työelämälähtöinen.
Koulutusohjelman profiilina on liiketalouden koulutusalan YAMK-profiili: oman alan ammatillinen osaaminen ja työelämäympäristössä opinnäytetyöllä osoitettu suunnittelu- ja toteuttamistaito.

Keskeiset oppimistulokset

Hankintatoimen koulutusohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. hankintaosaaminen
3. syventävä liiketoimintaosaaminen
4. liiketoiminnan kehittäminen
Tavoitteena on saada hankintatoimi palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla koko organisaation toimintaa. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän kanssa. Ydinosaamista on itsenäiseen hankintojen johtamiseen riittävä ammattitaito.
Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.
Lisäksi koulutusohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Hankintapäällikkö johtaa organisaation tai yrityksen hankintatoimintaa. Hankintapäällikkö hoitaa aktiivisesti yrityksen ja toimittajamarkkinoiden rajapintaa. Työtehtäviin kuuluvat materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien, osaamisten hankinta.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetussuunnitelman valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2,5 vuotta. Monialainen opetus toteutetaan integroidusti tekniikan alan Hankintatoimen koulutusohjelman kanssa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto