OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Apuvälineteknikko (ylempi AMK), Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Hammasteknikko (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Osteopaatti (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haapasalmi
tel. +358401975895
etunimi.sukunimie@metropolia.fi
Tutkintovastaava
Jukka Kesänen
tel. +358 40 630 3637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, osaamista syventävä ja laajentava, sekä työelämää kehittävä. Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen ja johtamiseen, sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.
Suuntautumisvaihtoehdot:
Ensihoitopalveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehto
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa

Keskeiset oppimistulokset

Ensihoitopalveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutasonmäärittelyn valmistelua erilaisien sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla.
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen ja johtamiseen, sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

-

Jatko-opinnot

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto