OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Hankintatoimen koulutusohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala) > Hankintatoimi (Tekniikka)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimi (Tekniikka)

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
                                         
Hankintatoimi strategisena toimintona 4
   
         
                     
Hankintatoimen analysointikohteet 4
   
         
                     
Arvoa parantavat strategiat 4
   
         
                     
Tuotantoprosessin ohjaus ja optimointi 4
   
         
                     
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 4
   
         
                     
200020000002000000000000
Syventävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                         
Hankintatoimen syventävät valinnaiset
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Hankinnat ja kuljetukset 4
   
         
                     
Julkiset hankinnat 4
   
         
                     
Operatiivinen johtaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Strategian toimeenpanojärjestelmä 2  
     
             
             
Muutosprojekti ja projektijohtaminen 3  
     
             
             
Tuotesuunnittelu ja tuotekehitys 2  
     
             
             
Laadun valvonta ja kehittäminen 2  
     
             
             
Suorituskyvyn mittaus 2  
     
             
             
Työn arviointi ja palkkausjärjestelmät 2  
     
             
             
Työ- ja esimiesjuridiikka 2  
     
             
             
Ihmisten johtaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Arvot, yrityskulttuuri ja esimiesvalmiudet 2  
     
             
             
Osaamisen johtaminen 2  
     
             
             
Suorituksen johtaminen 2  
     
             
             
Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4
   
         
                     
ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4
   
         
                     
Yrityksen ICT-strategia ja prosessit 4
   
         
                     
ICT-hankinnat, isännöinti ja ylläpito 4
   
         
                     
ICT- ja tietohallinnon johtaminen ja hallinnointi 4  
     
             
             
Corporate Goverance, sisäinen valvonta ja IFRS 5  
     
             
             
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5  
     
             
             
Tilintarkastus ja ISA 5  
     
             
             
Investoinnit ja rahoitus 5
   
         
                     
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
   
         
                     
Tietotekniikka taloushallinnon kehittämisessä 5
   
         
                     
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 6  
     
             
             
Technology for Digital Business 5  
     
             
             
Toimialatuntemus ja liiketoimintamallit 5  
     
             
             
Innovation Management 5  
     
             
             
Strategia ja elinkaarenhallinta 5  
     
             
             
Sisällön hallinta 5  
     
             
             
Palveluiden markkinointi 5  
     
             
             
Marketing of High Technology Products and Innovatioins 5
   
         
                     
Johtamisen tietotekniset välineet 5
   
         
                     
Business Economics 4  
     
             
             
Tapaus- ja toimintatutkimus 4
   
         
                     
Kvantitatiivinen tutkimus 4
   
         
                     
Tiedonhallinta ja systeemityö 3  
     
             
             
Johtamis- ja esimiesviestintä 3  
     
             
             
Johtamisen seminaari 3  
     
             
             
Markkinoinnin seminaari, Digitaalinen markkinointi 3  
     
             
             
Osaamisen arviointi ja kehittäminen, HOPS 3
 
 
 
     
     
     
589315809301058000930001000
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäyte 30
 
 
 
     
     
     
101010100100100100001000010000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 881031188010301108800010300011000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman osaamistavoitteet on kartoitettu yhdessä alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa . Alustava ehdotus on esitelty alan asiantuntijoiden keskuselimelle (Teknologiateollisuus, Hankintafoorumi) ja heidän näkemyksensä on huomioitu opetussuunnitelmaa opintojaksoiksi purettaessa. Opintojen rakennetta on hiottu yhdessä alan keskeisen liiton (Logistiikkayhdistys) kanssa.